Dit doet ons ziekenfonds voor betaalbare zorg

Al zijn onze verschillen nog zo groot, we willen allemaal gezond en gelukkig zijn. Ongeacht hoeveel geld er op je bankrekening staat, of je nu een blanke man of een zwarte vrouw bent, of je voltijds werkt of niet. Iedereen heeft recht op een goede gezondheid en een hoge levenskwaliteit.

Helaas deelt niet iedereen in de welvaart die we samen produceren. Niet iedereen heeft werk of goed werk. Niet iedereen krijgt de kans om zijn talenten te benutten. Niet iedereen krijgt de aandacht, het respect of de zorg waar hij recht op heeft. In onze rijke samenleving is nog te veel ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Veel mensen hebben de indruk dat ze er alleen voor staan. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.

Ons ziekenfonds heeft een duidelijke ambitie: iedereen moet mee kunnen. Daarvoor moeten we onze sociale bescherming en ziekteverzekering stevig en solidair uitbouwen. Daarvoor moeten we meer interdisciplinaire en multidisciplinaire zorg inrichten die dicht bij de patiënt staat. Zorg die de patiënt centraal stelt en naar hem luistert, en die niet enkel mikt op behandeling van ziekte, maar vooral op gezondere en gelukkiger mensen.

Elke dag in de weer voor betaalbare zorg

De medewerkers van ons ziekenfonds zijn elke dag in de weer om te waken over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. Ze zorgen voor je terugbetalingen, controleren ziekenhuisfacturen op onterechte kosten en helpen je met aanvragen, formulieren en statuten.

In de overlegorganen van het RIZIV en de Vlaamse Sociale Bescherming doen we er alles aan om de patiëntenfactuur te drukken, de financiering van onze sociale zekerheid veilig te stellen, en de dekking van onze wettelijke ziekteverzekering te vergroten.

Recente realisaties

Dankzij eigen onderzoek, inzet in de overlegorganen en belangenbehartiging hebben we de laatste jaren een aantal belangrijke projecten kunnen realiseren die ervoor zorgen dat onze gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.

Zo werd de maximumfactuur in 2022 uitgebreid met een extra inkomenscategorie voor de laagste inkomens. Daar heeft ons ziekenfonds mee voor geijverd. Geschat wordt dat daardoor zo’n 100.000 gezinnen in de loop van het jaar hun remgeld terugbetaald gaan krijgen. Zodra de medische kosten oplopen, springt onze sociale zekerheid in de bres om de facturen te betalen.

Een groot project dat het afgelopen jaar werd opgestart is de nieuwe conventie geestelijke gezondheidszorg. Daardoor gaan meer mensen aan een laag tarief kunnen rekenen op psychologische zorg, zowel eerstelijnszorg als gespecialiseerde zorg. De nieuwe conventie werkt op een heel andere manier dan we gewend zijn in onze gezondheidszorg en zal een grote impact hebben op hoe onze geestelijke gezondheidszorg georganiseerd en gefinancierd wordt. Meer dan 25.000 personen deden al een beroep op die psychologische hulp.

De betaalbaarheid van onze zorg is er ook op vooruitgegaan door de derdebetalersregeling uit te breiden. Dankzij de derde betaler hoef je als patiënt niet de hele kostprijs te betalen aan je zorgverlener, maar enkel je eigen aandeel, het remgeld. Je arts rekent de rest rechtstreeks aan aan je ziekenfonds. De drempel om naar de dokter te gaan wordt op die manier kleiner, vooral voor de meest kwetsbare patiënten. Ons ziekenfonds zorgde ervoor dat dokters en tandartsen de derdebetalersregeling in meer situaties kunnen toepassen.