Sociale derdebetaler

Je vindt hier alle informatie over de sociale derdebetalersregeling, het opsturen van correcte zendingen en het aanvragen van adresklevers.

Wat en voor wie is de sociale derdebetaler?

Dankzij de sociale derdebetalersregeling betalen patiënten enkel het remgeld bij hun arts. De rest verrekent de arts rechtstreeks met het ziekenfonds.

Wat?

Dankzij de sociale derdebetalersregeling betalen patiënten voor een raadpleging enkel het remgeld aan hun arts. De rest van het honorarium verrekent de arts rechtstreeks met het ziekenfonds. De bedoeling is om zorg toegankelijker te maken voor kwetsbare patiënten.

Sinds 1 juli 2015 zijn huisartsen verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen voor patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. De enige uitzondering op die verplichting zijn de huisbezoeken. Tot 1 oktober 2015 geldt er een overgangsperiode voor de verplichte toepassing. Vanaf dan zijn alle softwarepakketten aangepast aan de elektronische facturatie.

Hoe weet je welke patiënt recht heeft op de sociale derdebetaler?

Je kan op drie manieren nagaan of een patiënt recht heeft op de sociale derdebetalersregeling:

 • De code gerechtigde op het kleefbriefje van de patiënt eindigt op een 1.
 • De patiënt heeft een attest van het ziekenfonds waarop het recht op de derdebetalersregeling is vermeld.
 • Met de eID of het rijksregisternummer van de patiënt kan de arts via MyCareNet nagaan of de patiënt recht heeft op de derdebetalersregeling.

Ons ziekenfonds biedt artsen de mogelijkheid om hun afrekenstaten sociale derdebetaler online te raadplegen. In onze onlinetoepassing kan de arts ook snel en eenvoudig nagaan of een lid van wie hij het GMD beheert recht heeft op de sociale derdebetaler.

Bewijsstuk

Aan patiënten die recht hebben op de sociale derdebetalersregeling geeft de arts geen getuigschrift voor verstrekte hulp.

 • In het papieren circuit stuurt de arts het getuigschrift voor verstrekte hulp naar het ziekenfonds.
 • Bij de elektronische facturatie is er helemaal geen getuigschrift.

In deze 2 gevallen moet de arts wel een bewijsstuk bezorgen aan patiënten die recht hebben op de sociale derdebetalersregeling:

 • bij cumulatie van vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen,
 • bij toepassing van de elektronische facturatie.

Zendingen sociale derdebetaler

​​Stuur de attesten naar het ziekenfonds naar keuze. Onze ziekenfondsen engageren zich om de terugbetaling zo snel mogelijk in orde te brengen.​

Correct verzenden

Een correcte verzending bevat de volledige gegevens van de bestemmeling op de enveloppe. Zo ben je zeker dat de zending onmiddellijk op de juiste plaats terechtkomt. Dit garandeert je een snelle verwerking en betaling van jouw zendingen.

De attesten zijn vergezeld van een verzamelstaat, die volgende gegevens vermeldt: 

 • naam en riziv-nummer arts,
 • aantal bijgevoegde attesten,
 • rekeningnummer waarop de attesten uitbetaald mogen worden. 

Dowload de verzamelstaat sociale derderbetaler (.pdf)

Adressen

De VoorZorg provincie Antwerpen

Dienst gezondheidszorgen
Sociale derdebetaler
Sint-Bernardsesteenweg 200
2020 Antwerpen
tel 032 85 45 02 of fax 032 85 46 05
gezondheidszorgen.304@devoorzorg.be 

Bond Moyson West-Vlaanderen

Dienst gezondheidszorgen
Sociale derdebetaler
President Kennedypark 2
8500 Kortrijk
tel tel 056 230 290 of 056 230 225 of fax 056 230 279
derdebetaler.wvl@socmut.be 

Bond Moyson Oost-Vlaanderen 

Dienst gezondheidszorgen
Sociale derdebetaler
Tramstraat 69 
9052 Zwijnaarde
tel 093 33 59 33 of fax 093 33 51 09
socialederdebetaler.bmovl@socmut.be

De Voorzorg Limburg 

Dienst gezondheidszorgen
Sociale derdebetaler
Capucienenstraat 10 
3500 Hasselt
011 24 99 11
Gezondheidszorgen@devoorzorg.be

Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant

Dienst gezondheidszorgen
Sociale derdebetaler
Zuidstraat 111
1000 Brussel
tel 025 06 99 45 of fax 025 14 59 26
mail@fsmb.be

Verwerking

 1. Onze ziekenfondsen behandelen de zending zodra ze die ontvangen.
 2. Onze ziekenfondsen engageren zich om zo snel mogelijk te betalen. Dit is altijd binnen de wettelijk voorziene termijn van 30 dagen.
 3. Als de zending behandeld en betaald is, ontvang je hiervan ook een afrekenstaat, waarop het totale bedrag van je zending vermeld wordt, evenals het detail van de individuele getuigschriften. Voor leden aangesloten bij ons ziekenfonds Brabant ontvang je een aparte betaling en een aparte afrekenstaat.

Wat gebeurt er met attesten van patiënten die niet aangesloten zijn bij de Socialistische Mutualiteiten?

Het kan gebeuren dat je per vergissing attesten meestuurt voor patiënten die aangesloten zijn bij een andere mutualiteit. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een patiënt een tijdje voordien is overgestapt naar een andere mutualiteit, maar zijn of haar oude kleefbriefjes nog gebruikt.

Dergelijke attesten mogen wij niet uitbetalen. Deze attesten worden samen met de afrekenstaat teruggestuurd. Op de afrekenstaat zal eveneens vermeld staan welke attesten voor een andere mutualiteit bestemd zijn en dus niet betaald konden worden.

Online opvolgen afrekenstaat derde betaler huisartsen

Je kan je afrekenstaten voor sociale derdebetaler bij ons ziekenfonds online raadplegen. Onze toepassing biedt je ook de mogelijkheid om meer informatie op te vragen over patiënten waarvan je het GMD beheert en die bij ons lid zijn.

Online opvolging

Onze onlinetoepassing geeft je de mogelijkheid om je facturen in het kader van de sociale derdebetaler online op te volgen. Je kan in de toepassing opzoekingen doen en nagaan of je facturatie werd aanvaard of verworpen. Je kan al deze gegevens ook exporteren.

De onlinetoepassing bestaat uit 3 delen:

 • Het 1ste deel geeft je contactgegevens weer. Dit zijn de gegevens zoals ze gekend zijn bij het RIZIV.
 • In het 2de deel kan je op basis van een rijksregisternummer gegevens opzoeken voor patiënten waarvan je het GMD beheert en die bij ons lid zijn. Het gaat hier over de identificatiegegevens, verzekerbaarheid en informatie over het GMD.
 • Het 3de deel laat toe om de facturatie in het kader van de sociale derdebetaler op te volgen.

Hoe raadplegen?

Je hoeft je niet in te schrijven. Meld je aan met je eID.

Aanmelden

Probleem?

Meld een probleem