Contact tracing

Het contactonderzoek is een essentieel onderdeel in de bestrijding van de COVID-pandemie. Bedoeling is om via telefoon en via huisbezoeken de contacten van (mogelijk) besmette personen in kaart te brengen. En zowel aan de besmette personen als hun contacten de nodige adviezen te geven en ondersteuning te bieden. Wij hebben als ziekenfonds onze rol opgenomen in deze gigantische operatie van maatschappelijk belang.

Het contactonderzoek in Vlaanderen bestaat uit een samenwerking tussen de ziekenfondsen en een consortium van call centers. In opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ging deze taak van start op 11 mei 2020 en werd op 30 november met nog eens 6 maanden verlengd.

De nadruk ligt voor de ziekenfondsen op huisbezoeken bij mensen die moeilijk telefonisch bereikbaar zijn of maatschappelijk extra kwetsbaar. Waar de oorspronkelijk opdracht beperkt was tot contact tracing, is de rol van de ziekenfondsen in de loop van het jaar uitgebreid tot brononderzoek om de oorsprong mee te achterhalen, preventieve tracing in het geval van mutaties, ondersteuning van eerstelijnszones bij de lokale bestrijding van het virus, casemanagement in complexe situaties (uitbraken in bedrijven, moeilijk toegankelijke wijken …), volwassenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. De ziekenfondsen namen tevens de rol van kennisleverancier op over het project heen. Zowel in de call centra als op het terrein. Dit steeds in nauwe samenwerking met AZG.  

Deze bijkomende rollen zijn er gekomen omwille van de grote expertise en betrouwbaarheid die de ziekenfondsen konden tentoonspreiden. De drijvende rol van de Socialistische Mutualiteiten in de uitbouw van dit project is van onschatbare waarde geweest.

Ondertussen hebben de 5 ziekenfondsen heel wat mensen in dienst op dit project:

  • 83 voltijdse veldagenten die actief ingezet worden over heel Vlaanderen (aangevuld met interimkrachten die fluctueren al naargelang de werkdruk)
  • 60 voltijdse lokale veldagenten die zijn toegewezen aan een eerstelijnszone
  • 3 mensen op de corona infolijn van AZG, 20 functionele experten die instaan voor de coaching en ondersteuning van de agenten
  • 3 kwaliteitsexperten die erop toezien dat de correcte informatie gekend is voor alle agenten en de functionele experten aansturen.

Daarnaast zijn er 21 supervisoren die instaan voor de aansturing van de agenten, 1 diensthoofd kwaliteit die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsexperten en het team van functionele experten. En daarnaast is er 1 aanspreekpunt voor de eerstelijnszones die zorgt voor een vlotte wisselwerking tussen het centrale en lokale niveau. 2 projectleiders staan in voor de dagelijkse aansturing van dit team. De werkdagen zijn 7/7.

De Socialistische Mutualiteiten leveren een van de projectleiders, het aanspreekpunt voor de ELZ en het diensthoofd kwaliteit. Daarmee zijn wij een dragende kracht in dit hele project. Daarnaast zijn nog eens 35 mensen in dienst bij onze ziekenfondsen. Dat maakt dat wij 38 mensen inzetten in dit project.

Het project kan in mei 2021 nogmaals met 6 maanden verlengd worden om de periode van vaccinatie zeker te kunnen overbruggen. Een grote uitdaging zal liggen in de versoepelingen die er hopelijk in 2021 aankomen.

Dankzij de contact tracing hebben we het hele jaar nauw samengewerkt met de mensen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. En wordt deze samenwerking door onze opdrachtgever als zeer positief ervaren. Het is een mooie tandem die de overheid en ziekenfondsen verzorgen in dit kader. Het toont in elk geval de grote meerwaarde en expertise aan van onze medewerkers op het terrein.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op want dat is wie we zijn. Een grote organisatie, gebouwd op solidariteit, vol talent en engagement. We staken onze nek uit. En we durfden dat omdat we met onze gekwalificeerde medewerkers en onze kennis van het gezondheidslandschap de troeven in huis hebben om dit complexe verhaal van contactonderzoek het hoofd te bieden.