Digitalisering Bijzonder Solidariteitsfonds en Tandheelkundige Raad

Voor de uitwisseling met het RIZIV van dossiers Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) en Tandheelkundige Raad (TR) werden de papieren circuits vervangen door elektronische documentoverdracht. Om de procedure vlot te laten verlopen werd naast het platform Tresorit voor de uitwisseling tussen het NVSM en het RIZIV ook een tool ontwikkeld voor de opvolging tussen de ziekenfondsen en het NVSM.

Dankzij de digitalisering wordt de informatie toegankelijker voor alle betrokken partijen. De doorlooptijd is daardoor aanzienlijk korter. Via de tool kan iedereen snel de stand van zaken van een dossier raadplegen en correcte informatie geven aan zorgverstrekkers en leden. Bovendien is deze manier van werken milieuvriendelijker.

De volgende stap in dit project zijn de dossiers gezondheidszorgen die worden behandeld door het College van Artsen Directeurs.