Digitalisering premieopvraging Vlaamse Sociale Bescherming

De Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten stuurde voor het eerst naar een afgelijnde doelgroep leden een digitale premieopvraging via e-mail en e-Mut. Dit als proefproject voor eventuele verdere uitrol naar de volledige mailing en eventueel ook andere mailings van het ziekenfonds.

Iedereen die in Vlaanderen woont en minstens 26 jaar is is verplicht om zich aan te sluiten bij een zorgkas en een jaarlijkse zorgpremie te betalen. Iedereen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en minstens 26 jaar is kan er voor kiezen om zich vrijwillig aan te sluiten bij een zorgkas, ook mits betaling van een jaarlijkse zorgpremie. Jaarlijks worden daarom alle leden van de Zorgkas via een papieren brief aangeschreven met de vraag hun premie te betalen. In 2020 werd voor het eerst een kleine groep leden aangeschreven via e-mail.

Dit gebeurde door begin februari een e-mail te verzenden naar het e-mailadres dat voor hen geregistreerd stond in onze systemen met de melding dat er in e-Mut een nieuw document voor hen klaarstond. De uiteindelijke factuur zat dus om veiligheidsredenen niet in de e-mail zelf, maar wel bij de correspondentie in e-Mut. Dit omdat we niet konden weten of het geregistreerde e-mailadres wel van de persoon in kwestie was, waardoor we dus met het inloggen in e-Mut een extra veiligheidscheck hebben ingebouwd.

Omdat er aan het niet betalen van de zorgpremie VSB een boete is gekoppeld en we vorig jaar, in tegenstelling tot nu, nog niet konden nakijken in e-Mut of een document al dan niet gelezen was, stuurden we alle mensen die een e-mail hadden ontvangen maar tegen half maart nog steeds niet hadden betaald voor de zekerheid toch nog een papieren herinneringsbrief.

In totaal stuurden we vorig jaar zo’n 48 000 zorgkasleden een digitale premieopvraging. Omdat dit project redelijk succesvol was en digitalisering de toekomst is, breidden we het project in 2021 uit naar een kleine 67 000 leden. Vanaf dit jaar werken we ook volledig op basis van de voorkeuren aangegeven door het lid via het ‘schakelbord’ en kunnen we ook controleren in e-Mut wie al dan niet zijn document reeds geopend heeft.