Dossierbeheer B2B-pijlers Vlaamse sociale bescherming

Tot 2019 betaalde de zorgkas enkel zorgbudgetten uit, rechtstreeks aan de leden. Het dossierbeheer en uitbetaling hiervan gebeurt door de zorgkasantenne (regionale dienst) in het ziekenfonds waarbij het lid is aangesloten. Sinds 2019 beheert de zorgkas ook de financiering van mobiliteitshulpmiddelen, woonzorgcentra en sinds 2022 ook voor revalidatieziekenhuizen. Deze financiering werkt via derdebetalersregeling, dus via een uitbetaling rechtstreeks aan de instellingen.

In het kader van de meer intense samenwerking tussen de ziekenfondsen zijn we in april 2021 begonnen met een ‘virtueel business-to-business-team VSB’ dat zich bezighoudt met het dossierbeheer van deze B2B-pijlers. Uit het verplichte telewerk naar aanleiding van de coronacrisis werd namelijk duidelijk hoe makkelijk het is om online samen te werken. Dit nieuwe team bestaat uit de medewerkers van zorgkasantennes Antwerpen en Limburg. Zij werken dus niet fysiek op dezelfde plek, maar beheren wel op een digitale manier vanuit Hasselt en Antwerpen samen de dossiers WZC, mobiliteitshulpmiddelen en revalidatieziekenhuizen voor alle Vlaamse ziekenfondsen.

Dit dossierbeheer gebeurt volledig digitaal. Het team kan dus makkelijk samenwerken via Teams, SharePoint en andere digitale instrumenten. Het B2B-team gebruikt ook een gemeenschappelijk telefoonnummer en gemeenschappelijke mailbox. Op die manier hebben de instellingen en verstrekkers 1 aanspreekpunt en moeten ze niet zoeken naar de zorgkasantenne van hun bewoner of klant. Op die manier kunnen we dus een vlottere service bieden voor de woonzorgcentra, revalidatieziekenhuizen en bandagisten.

De komende jaren zal het B2B-team er nog extra domeinen bij krijgen. Zo kantelen in 2022 en 2023 nog de revalidatieconventies in in de zorgkas, in 2023 de financiering van de psychiatrische verzorgingstehuizen en in 2024 de mobiele begeleidingsequipes en de initiatieven beschut wonen.