E-attest wordt uitgerold voor alle tandartsen

De sector tandartsen kreeg eind 2019 toegang tot het e-attest. Het gebruik bleef echter beperkt, tot het in 2020 exponentieel werd uitgebreid. In april 2020 werd het e-attest v1 afgeschaft en schakelden alle zorgverleners over op v2, waarmee de tandartsen van in het begin aan de slag waren gegaan.

Voor onze leden is het e-attest een stap vooruit. Als hun tandarts een prestatie attesteert via e-attest, wordt het getuigschrift onmiddellijk doorgestuurd naar het ziekenfonds en moeten ze het zelf niet meer afgeven. Bepaalde controles worden geautomatiseerd. De terugbetaling verloopt automatisch en sneller.

In 2021 beginnen we met de uitrol naar artsen-specialisten.