Hartverwarmers bellen kwetsbare leden op

Eind 2020 namen medewerkers en vrijwilligers van ons ziekenfonds de hoorn op om kwetsbare leden op te bellen. Ze belden alleenstaande 75-plussers op die nog alleen woonden en geen contact hadden gehad met onze Dienst Maatschappelijk Werk. Het onderwerp? Hoe gaat het met jou? Om eens écht te luisteren. Om elkaar niet los te laten.

Deze belactie liep tot eind april 2021. In de 1ste fase belden enkel medewerkers die zich hiervoor vrijwillig hadden opgegeven, uit alle ziekenfondsen en diensten. In de 2de fase werden ook vrijwilligers ingeschakeld. De actie kwam er dankzij een vlotte samenwerking tussen alle ziekenfondsen, de IT-dienst, de DPO’s, onze partnerorganisaties, de communicatiedienst, de Dienst Maatschappelijk Werk en de pool vrijwilligerswerk. In totaal werden 3899 kwetsbare leden opgebeld door 85 medewerkers en 52 vrijwilligers.

De actie werd positief onthaald en heel erg gewaardeerd door onze leden. Ook al had niet iedereen een expliciete vraag om hulp, een goed gesprek deed veel deugd. We hebben echt kunnen tonen dat we er als ziekenfonds zijn voor onze leden. Zowel voor de leden als voor de bellers was dit een hartverwarmend initiatief. Het bracht mensen dichter bij elkaar, versterkte de onderlinge solidariteit en gaf velen een gevoel zinvol bij te dragen. In 2022 wordt dit project daarom structureel ingebed.