In e-Mut kunnen leden hun arbeidsongeschiktheid stap-voor-stap volgen

Om tegemoet te komen aan de veelvuldige vragen die leden stellen omtrent hun arbeidsongeschiktheid, is er een track-and-trace-module uitkeringen ontwikkeld in e-Mut. Vanaf ontvangst van het getuigschrift tot de uitbetaling van de uitkeringen aan het lid, geeft deze module real-time informatie over de stand van zaken van het dossier. Daarnaast wordt er op 5 momenten een e-mail verstuurd om duidelijk te maken dat er een wijziging is in de status van het dossier.

Het 1ste idee voor dit project is ontstaan in 2017 in de werkgroep e-Mut. Sinds 1 juli 2021 is er een werkende versie in e-Mut.

We zien duidelijk dat zeker na het verzenden van de notificatiemails het verkeer naar e-Mut en de track-and-trace-module sterk is toegenomen. In de weekvan 10 mei 2021 waren er 10 312 bezoekers op de pagina uitkeringen in e-Mut, in januari 2022 is dit gestegen naar 38 778 bezoekers, omzeggens een verviervoudiging. Dit project zorgt ervoor dat leden veel sneller en beter op de hoogte zijn van hun uitkeringsdossier. Ze kunnen dit op elk moment raadplegen en dit zorgt voor veel minder telefonische vragen.