Onderzoek naar teleconsultaties tijdens corona

Door corona werden er snel teleconsultaties ingevoerd. Ons ziekenfonds nam deel aan een groot opgezette intermutualistische enquête rond de ervaringen en knelpunten van patiënten. Dit als aftrap van de structurele introductie van teleconsultaties en telegeneeskunde in de ziekteverzekering.

In een 1ste stap gingen de ziekenfondsen na hoeveel van hun leden (80 jaar of jonger) in de periode van 14 maart tot 31 mei gebruikmaakten van een raadpleging op afstand. Deze populatie werd opgedeeld volgens regio, leeftijd en raadplegingen bij de huisarts versus raadplegingen bij andere verstrekkers. Iets meer dan 2 miljoen unieke leden van de deelnemende ziekenfondsen hadden een raadpleging op afstand in de betreffende periode, in hoofdzaak bij huisartsen.

Er werden 8181 vragenlijsten ingevuld door 7739 unieke respondenten (responsgraad 7,7 %). 5404 vragenlijsten voor 5092 unieke respondenten werden weerhouden na toepassing van enkele filters. De finale responsgraad bedraagt 5,1%.

Raadpleeg het studierapport.

De ervaringen uit deze enquête zullen gebruikt worden om de randvoorwaarden voor de structurele integratie van de teleconsultaties in onze nomenclatuur te begeleiden en te concretiseren.