Opstart Directie Ledenrelaties

De organisatie van de ledencontacten wordt al sinds jaar en dag door de ziekenfondsen zelf opgenomen. In 2020 werd beslist op het NVSM een directie Ledenrelaties op te starten met als doel over de ziekenfondsen heen beter samen te werken met het oog op een optimale ledentevredenheid. Dit door het uitbouwen van kwaliteitsvolle, full-service-dienstverlening door een vernieuwde brede front en het onderhouden van onze B2B-relaties in het zorglandschap en bredere middenveld.

De opdrachten die deze nieuwe directie opneemt zijn :

 • Service management: ondersteunen en faciliteren van bestaande individuele dienstverlening en belangenbehartiging op vlak van zorg, welzijn, preventie en gezondheid
  • (Digitale) loketten en contact center
  • Dienst Maatschappelijk Werk
  • Reizen
  • Gezondheidsbevordering/Preventie (uitvoerend)
  • Socio-culturele vzw’s
  • Coponcho
  • Liaison met zorg, zoals i-mens, mediotheken …
 • Proces- en productmanagement (full-service-design): optimaliseren van de bestaande dienstverlening en uitdenken van nieuwe, innovatieve dienstverlening uitgaande van de behoeften van de leden. De link naar organisatieontwikkeling in de vorm van kwaliteitszorg en de uitwerking van een uniforme methodologie voor de brede front neemt hierbij een belangrijke plaats in.
 • Collectieve belangenbehartiging en sociale actie: behartigen van de algemene belangen via participatie aan overlegorganen en indien nodig sociale actie op basis van signalen vanuit de individuele dienstverlening.