Opstart van en samenwerking met nieuwe zorgverlener i-mens

De nauwe samenwerking tussen de vzw’s Thuishulp, Solidariteit voor het Gezin en 4 vzw’s Thuisverpleging (Thuisverzorging in Solidariteit, De VoorZorg Antwerpen, Bond Moyson Oost- en West-Vlaanderen) heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe zorgorganisatie in 2020, genaamd i-mens. Op die manier werd i-mens meteen een van de grote topspelers in de (thuis)zorg, met een groot aanbod over heel Vlaanderen.

Deze beslissing om de zorgdiensten te verzelfstandigen en krachten te bundelen met andere organisaties, zijn intussen gekend:

  • complexe zorgvragen van de cliënt
  • het verlangen van mensen om langer thuis te blijven
  • de afgenomen trouw aan een bepaalde zorgverstrekker
  • technologische evoluties
  • het evenwicht werk-privé en nieuwe
  • commerciële spelers die het zorglandschap openbreken.

Deze evoluties maken dat ook wij als organisatie ons moesten aanpassen aan de noden van onze leden, met het aanbod van een geïntegreerd zorgpakket als uitgangspunt.

De opstart van al voorbereidend werk dat komt kijken bij de opstart van i-mens, startte in 2019. In maart 2020 was de nieuwe zorgorganisatie er dan, maar het echte werk voor ons moest dan nog beginnen.

We hebben in 2020 sterk ingezet op onze toekomstige samenwerking met deze nieuwe zorgpartner, in het belang van onze organisatie en haar medewerkers maar natuurlijk ook in het belang van onze zorgbehoevende leden die van de dienstverlening willen (blijven) gebruik maken. Voor onze organisatie is een ‘full-service’ dienstverlening naar onze leden onze kerntaak, en ervoor zorgen dat zij daarbij kunnen gebruik maken van optimale en betaalbare thuis- en gezinszorg hoort daarbij.

Dit leidde tot het opmaken van een samenwerkingsovereenkomst tussen i-mens en de Socialistische Mutualiteiten, met aandacht voor communicatie, kwaliteitseisen en complementariteit.

De komende jaren zal het aanbod van i-mens nog uitbreiden en diversifiëren, dus het werk is nog niet afgerond. Ook willen we nog meer inzetten op een vlotte, geautomatiseerde gegevensdeling tussen i-mens en het ziekenfonds met het oog op een integrale benadering van het lid en een maximale dienstverlening op maat. Uiteraard steeds met de persoonlijke wensen en noden van het lid, en diens recht op correcte bescherming en verwerking van persoonsgegevens.