Ouderen doen hun zeg over toekomstig coronabeleid

Het coronavirus stelde de ouderenzorg op scherp in 2020. De uitbraak van het virus heeft in België een zware tol geëist inzake mensenlevens. Maar ook de maatregelen die door de overheid zijn genomen hadden een grote impact op het leven van ouderen.

De Studiedienst, Onderzoek & Ontwikkeling en Gezondheidsbevordering zetten een onderzoek op om de mening van thuiswonende ouderen te vragen. Nog al te vaak komen de stemmen van ouderen zelf te weinig aan bod.

We bevroegen nog thuiswonende leden van 65 tot en met 89 jaar over welke beleid ze willen bij een opflakkering van de pandemie en hoe zij de ouderenzorg in de toekomst zien. De enquête werd verspreid en kon beantwoord worden in de aanloop naar de 2de coronagolf (28 september tot en met 20 oktober 2020).

Het onderzoek legde bloot dat veel ouderen met angst voor COVID-19 leefden. Hoewel slechts weinigen zelf het coronavirus opliepen, was de angst groot. 9 op 10 was een beetje tot erg bang om ziek te worden. 17 % kende in hun directe omgeving iemand die het virus opliep en 6 % kende iemand uit de directe omgeving die aan het virus overleed. Die angst vertaalde zich in een meer negatieve blik op een mogelijke verhuis naar een woonzorgcentrum of serviceflat.

Ouderen verwachten van een woonzorgcentrum hetzelfde als van hun eigen thuis. De boodschap aan beleidsmakers en woonzorgcentra is dan ook duidelijk: maak van onze ouderenzorg een nieuwe thuis, met aandacht voor kleinschaligheid en autonomie. Een betere ondersteuning in de financiering is voor 93 % van de ondervraagden een noodzaak.