Proactieve belacties

In volle coronatijden wilden we onze leden proactief benaderen. De Diensten Maatschappelijk Werk en Front van het NVSM en de Vlaamse ziekenfondsen identificeerden een aantal doelgroepen, zoals alleenstaande invaliden tussen 45 en 65 jaar, alleenstaande 80-plussers met een dossier bij DMW, mantelzorgers van cliënten met (vermoeden van) dementie … Van maart tot mei hebben medewerkers deze doelgroepen telefonisch gecontacteerd. Het gesprek? “Hoe gaat het met u in deze moeilijke tijden? En waar kunnen we u mee helpen?”

Na de 2de golf organiseerden we een nieuwe belactie voor onze personeelsleden, de actie Hartverwarmers. Op vrijwillige basis konden zij 75-plussers opbellen om een menselijke babbel te voeren. Later werd de actie opengetrokken naar vrijwilligers van onze socioculturele verenigingen.

De acties werden positief onthaald en heel erg gewaardeerd door onze leden. Ook al had niet iedereen een expliciete vraag om hulp, een goed gesprek deed veel deugd.  We hebben echt kunnen tonen dat we er als ziekenfonds zijn voor (een deel van) onze leden.