Rebelle en S-Plus werken aan gezondheidsgeletterdheid

Uit de grote gezondheidsenquête van 2018 bleek dat minstens 1 op de 3 Belgen het soms moeilijk heeft met het begrijpen van medische informatie. Dat wordt ook wel gezondheidsgeletterdheid genoemd: de mate waarin iemand info over gezondheid weet te vinden, kan interpreteren, en vervolgens kan toepassen op het eigen leven. Denk maar aan het voeren van gesprekken met zorgverleners, het maken van keuzes over levensstijl, maar ook bijvoorbeeld aan het kunnen lezen van bijsluiters en het juist gebruiken van medicatie. Om mensen met een lager niveau van gezondheidsgeletterdheid te helpen bij een gesprek met hun arts, lanceerden Rebelle en S-Plus in 2021 het project ‘Begrijp je dokter’.

Op 4 mei ging de website www.begrijpjedokter.be online, waar zowel patiënten als zorgverleners een begeleidend animatiefilmpje, informatie, getuigenissen, materiaal, een zelftest en een overzicht van bestaande methodieken vinden om mee aan de slag te gaan en te werken aan gezondheidsvaardigheden.

We startten met de verspreiding van de folder ‘Begrijp je dokter. Een stappenplan voor je doktersbezoek’, die 42 000 keer werd gedrukt. We maakten het project bekend via onze eigen gekende kanalen, maar ook de zustervzw’s en de verschillende ziekenfondsen gaven het project de nodige aandacht via nieuwsbrieven, sociale media en het blad ‘In de praktijk’. Een uitgebreide mailing naar de eerstelijnszones zorgde ervoor dat het project ook door hen werd opgepikt en verspreid via nieuwsbrieven, website en sociale media. De website werd van mei tot december 14.372 bezocht.

Het project creëert bewustzijn bij zorgverleners, versterkt de assertiviteit en competenties van patiënten, en de ontwikkelde tools en materialen faciliteren een betere communicatie tussen beide groepen. Concreet vertaalt zich dat in het feit dat leden sneller naar de arts durven stappen omdat communicatie geen (grote) barrière vormt. Patiënten begrijpen de uitleg en informatie aangeleverd door de dokter beter. Een beter geïnformeerde patiënt is gezonder: men heeft een groter ziekte-inzicht en neemt gezondere beslissingen. Inzetten op preventie en gezondheidsbevordering van de leden leidt uiteindelijk tot een kostenbesparing voor de mutualiteit en de maatschappij in het algemeen.

Het project zal gedurende 5 jaar verder worden uitgebreid. S-Plus maakt in 2022 een pakket, brengt gezondheidsgeletterdheid tot in haar lokale groepen en gaat de basisfolder vertalen voor anderstaligen. Met dit initiatief richten we ons op senioren met een andere culturele achtergrond. Senioren zijn sowieso al een kwetsbare groep als het over gezondheidsvaardigheden gaat. Als er dan ook nog een taalbarrière is, wordt het alleen maar moeilijker om medische info correct te begrijpen of de juiste vragen te stellen aan je dokter.