Start project marketing automation

In overleg met onze ziekenfondsen hebben we in 2019 gekozen om op in te zetten op marketing automation als middel om onze communicatie te versterken. Met een marketingautomationtool kan je mailingscenario’s uitwerken om op basis van een bepaalde trigger een geautomatiseerde mailing te laten starten.

Het 1ste traject waarmee we in 2020 gestart zijn is het zwangerschapstraject. Wie zich inschrijft op onze website, krijgt van ons op basis van de uitgerekend bevallingsdatum een reeks infomails met tal van nuttige tips over de zwangerschap en de bevalling. Welke mails de persoon ontvangt, hangt af van de opgegeven bevallingsdatum. Meer weten: https://www.devoorzorg-bondmoyson.be/zwanger.

Onze ziekenfondsen De VoorZorg Antwerpen en De Voorzorg Limburg hebben ook het mailingtraject van hun Op Eigen Benen Staan-project overgezet naar het nieuwe platform. Met dit project richten ze zich op schoolverlaters. Meer weten: www.oebs.be.

We gebruiken onze marketingautomationtool ook voor de verzending van nieuwsbrieven. In 2020 zijn we zo gestart met het digitale S-magazine. Leden kunnen aangeven dat ze S-magazine liever digitaal lezen dan op papier en dan krijgen ze elke maand de beste S-magazineartikels in hun mailbox. Meer weten: https://www.devoorzorg-bondmoyson.be/s-magazine-digitaal-en-op-papier.

In 2021 werken we verder aan de integratie van andere nieuwsbrieven en werken we nieuwe e-mailtrajecten uit (bijvoorbeeld rond gezonde voeding).