Toekomstvisie staatshervorming

2020 was de start van een nieuwe federale regering met een bijhorend omvattend regeerakkoord tot 2024. In dit regeerakkoord is onder meer sprake van een voorbereiding van een nieuwe staatshervorming, ook met betrekking tot de ziekteverzekering en gezondheidszorg. Als Socialistische Mutualiteiten zijn we uiteraard ten volle gevat door dit onderdeel van het regeerakkoord, niet alleen wat betreft de toekomst van onze ziekteverzekering en gezondheidszorg, maar ook voor ons eigen voortbestaan en verdere ontwikkeling van ons ziekenfonds als sociale en middenveldorganisatie.

In het voorjaar van 2020 werd een project opgestart om tot een visie te komen voor een solidaire ziekteverzekering die een gelijkwaardige gezondheidszorg garandeert voor alle verzekerden in ons land. Daarvoor vertrokken onze Algemene Directie en Studiedienst van een ruim ontwikkelde visie gebaseerd op solidariteit en een recht op gezondheidszorg voor iedereen. De opzet was om onze bestaande visie aan te vullen met voorstellen die tegemoetkomen aan vernieuwde inzichten om de gezondheidszorg meer lokaal en geïntegreerd aan te bieden. Voor de uitwerking van deze visie werd een beroep gedaan op de interne knowhow evenals externe experts. Eind augustus werd het project voorlopig afgerond. Voorlopig, want dit blijft in ontwikkeling, ook omwille van de initiatieven en ervaringen met corona.

De voorlopige afsluiting van dit project heeft alvast geresulteerd in een artikel dat verscheen in het tijdschrift ‘Samenleving en Politiek’ in oktober 2020.