Uitkeringsprocessen digitaliseren verder: inlichtingenblad

De afgelopen jaren is sterk ingezet op back-officeprocessen om het berekenen van ziekte-uitkeringen te automatiseren. We vervingen papieren documenten door digitale gegevensstromen met werkgevers. Het elektronisch inlichtingenblad (ingevuld door de verzekerde) vormt een sluitstuk in deze automatisering.

Het elektronisch inlichtingenblad (IB) is het startpunt voor het digitale loket uitkeringen. Zodra het lid zijn ziekte gemeld heeft en die door de adviserend-arts erkend wordt, kan het lid in e-Mut al zijn gegevens invullen. Het lid moet niet meer wachten op papieren per post en moet geen postzegel meer kleven. Hij moet alleen die gegevens aanvullen die we nog niet hadden én weet onmiddellijk dat de doorgestuurde gegevens correct en volledig zijn. Allemaal voordelen voor het lid.

De uitdaging was ervoor te zorgen dat het digitaal eenvoudiger wordt dan op papier. We stellen enkel de vragen die moeten gesteld worden afhankelijk van de gegevens die we hebben of van de antwoorden van het lid. Een andere uitdaging was het doorstromen van de gegevens in onze databanken en ervoor zorgen dat als het lid vastzit, we het dossier kunnen overnemen via hulp aan de telefoon of in het loket.

Wij ervaren ook veel voordelen. Geen archivering meer van papieren documenten, geen controle meer op volledigheid of herbevraging van het lid. Ook snellere informatiedoorstroming, wat voor een snellere betaling kan zorgen. De start van het elektronisch IB heeft het mogelijk gemaakt om een dossier 100 % elektronisch af te handelen zonder manuele tussenkomst van een adviserend-arts of administratieve medewerker. Daarmee betalen we sneller en komt extra tijd vrij voor de behandeling van complexe dossiers.

Begin 2021 konden de leden hun IB invullen in e-Mut. Zonder enige publiciteit of verplichting naar de leden toe ontvangen we vandaag al 60 % van de inlichtingenbladen elektronisch. Zo korten we de gemiddelde tijd tussen de ontvangst van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid van het lid en de berekening van de uitkering in met 5 dagen.