Balans van de regering: ambulante zorgen

Ambulante zorg

Jan (52 jaar)

moet na een operatie aan zijn hand 4 maanden zwaar revalideren. Kine staat dagelijks op het programma en elke maand moet hij op controle bij de specialist.

Zijn factuur?

Kinesitherapie:

  • 1064 euro remgeld
  • 400 euro supplementen

Specialist:

  • 48 euro remgeld
  • 50 euro supplementen

Betaalbare tarieven, altijd en overal

Moeizame onderhandelingen

Almaar meer zorgverleners weigeren zich te conventioneren. Ruim 1 op de 3 tandartsen, bijna 1 op de 5 specialisten en ruim 1 op de 7 kinesitherapeuten respecteert de tarieven niet. Die aantallen stijgen. Onderhandelingen in de sector worden ook moeizamer. Laat staan dat er werk wordt gemaakt van de beloofde hervormingen.

Stijgende supplementen

Net als in de ziekenhuizen, stijgen de supplementen in de ambulante zorg en betaalt de patiënt dus vaker uit eigen zak. Alleen al voor hoorapparaten betalen patiënten 82,4 miljoen euro aan supplementen. 1756 euro: dat is de prijs die aan je hoortoestelfactuur wordt toegevoegd.

Naast tariefonzekerheid lijdt de sector onder toegenomen wachttijden.

Ons antwoord?

Alle zorg moet betaalbaar zijn. Wij pleiten voor betere terugbetalingen en vaste tarieven voor dure tandzorg, hoorapparaten, brillen, lenzen en ziekenvervoer. Supplementen horen hier niet thuis.

Kwalitatieve zorg is laagdrempelig en nabij. Een sterk uitgebouwde ambulante zorg is het fundament. De bestaande eerste lijn kunnen we aanvullen met wijkgezondheidscentra zonder doorverwijzing.

In de geestelijke zorg moeten we sterker inzetten op vermaatschappelijking, met betaalbare huisvesting als essentiële randvoorwaarde. We kiezen voor minder opnames en meer ambulante hulp. Vanuit de eerstelijnpsycholoog moet de patiënt vlot – zonder wachtlijst – doorverwezen kunnen worden naar een centrum voor geestelijke zorg. We willen ook inzetten op mobiele equipes.

Voor het toenemend aantal chronisch zieken moeten we een geïntegreerd zorgaanbod uitbouwen. Dat vereist een samenwerkend netwerk rond de patiënt, met een breed basisaanbod aan ambulante zorg.