Balans van de regering: arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Ikrame (32 jaar)

is een alleenstaande mama met een zoontje van 8. Ze is langdurig ziek, maar werkt sinds kort opnieuw deeltijds dankzij een gedeeltelijke werkhervatting.

Factuur van de regering?

246 euro verlies voor Ikrame per maand aan inkomen door nieuwe berekeningswijze


Eerst genezen, dan pas weer aan de slag

Kwetsbaren zwaar getroffen

Het re-integratiebeleid van minister De Block is repressief en boekhoudkundig. Het ergste van al is dat ze hiermee de meest kwetsbare mensen treft. Door het complement werkloosheid af te schaffen, daalt hun koopkracht met 11 % terwijl hun gezondheidsfactuur 4 keer hoger ligt. De nieuwe berekeningswijze voor een gedeeltelijke werkhervatting zorgt voor uitkeringen die tot 250 euro lager liggen.

Goedkope ontslagmachine

Wie ziek is moét zo snel mogelijk opnieuw aan de slag. Dat is de teneur van het re-integratiebeleid. Strengere toekenning, harde responsabilisering en meer controles, maken van re-integratie een goedkope ontslagmachine. 68 % van de langdurig zieken is na zo’n traject gedeklasseerd.

Ons antwoord?

Onze sociale zekerheid beschermt wie ziek is en niet kan werken. Dat is een mooi en goed principe. Laten we er daarom voor zorgen dat ieders uitkering welvaartsvast en hoog genoeg is om een menswaardig leven te leiden. De minima trekken we op tot boven de Europese armoedegrens.

Ook wij willen zieken helpen om zich opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt als ze daar klaar voor zijn.

  • Meer preventie is de sleutel tot succes. We moeten werkgevers verder aansporen om daar werk van te maken.
  • Daarnaast moeten we een passend en positief aanbod socio-professionele re-integratie voorzien.
  • Tot slot corrigeren we het systeem van toegelaten arbeid. Want in het huidige systeem moeten vooral de lage inkomens fors inleveren.