Balans van de regering: geneesmiddelen

Balans geneesmiddelen

Fernand (76 jaar)

neemt maagzuurremmers, 2 antibioticakuren en 2 neussprays

Factuur van de regering?

+ 120 euro extra door lagere terugbetalingen
+ tot 100 euro extra als niet het goedkoopste geneesmiddel wordt voorgeschreven


Een sociaal geneesmiddelenbeleid

2 maten en gewichten

Onrealistische besparingen en hoge geneesmiddelenprijzen leiden tot systematische overschrijdingen van het farmabudget. Voor 2015-2018 gaat het om een tekort van 582 miljoen euro.

Niet farma, maar patiënt betaalt de rekening

  • Patiënten betalen 40 miljoen euro meer door lagere terugbetalingen van antibiotica, neussprays en maagzuurremmers
  • Patiënten betalen 47 miljoen euro te veel omdat artsen nog te vaak duurdere varianten voorschrijven

Ons antwoord?

De geneesmiddelenuitgaven van België behoren tot de hoogste van Europa. Bepaalde geneesmiddelen worden veel te vaak gebruikt, andere zijn gewoonweg onbetaalbaar.

Patiënten hebben nood aan een sociaal geneesmiddelenbeleid. Op Europees niveau moeten we werk maken van een nieuw ontwikkelings- en prijszettingsmodel. Nationaal zetten we in op rationeel gebruik én de aflevering van het goedkoopste geneesmiddel. Er komt een bindend actieplan voor goed antibioticagebruik en voor polymedicatie bij ouderen.