Kwalitatieve en doelmatige zorg

Helaas worden niet alle middelen van de ziekteverzekering even oordeelkundig besteed – en dat is jammer, want het knaagt aan het draagvlak voor onze sociale zekerheid. Van bepaalde geneesmiddelen en procedures is er duidelijke overconsumptie. Ook stellen we vast dat er van bepaalde zorgberoepen te veel beoefenaars zijn, terwijl andere echte knelpuntenberoepen zijn.

Kwalitatief en doelmatig

De juiste zorg voor iedereen, zonder verspilling

Overconsumptie in de zorg bestrijd je niet met besparingen en rantsoeneringen. Wél met structurele maatregelen die de doelmatigheid vergroten.

Hoe zorgen we daarvoor?

/1 Kies het goedkoopste alternatief

  • Laat zorgverleners verplicht het goedkoopste geneesmiddel voorschrijven of afleveren bij de start van chronische en acute behandelingen

/2 Maak een actieplan ‘goed voorschrijven’

  • Dring het antibioticagebruik fors terug
  • Voer ‘medication reviews’ bij polymedicatie, zeker bij ouderen
  • Registreer ook niet-terugbetaalde geneesmiddelen

/3 Plan het medisch aanbod volgens de behoeften van de bevolking

  • Stel een dynamisch kadaster op voor de zorgberoepen dat rekening houdt met nieuwe verwachtingen en mogelijkheden
  • Voer alleen technische onderzoeken uit waar nodig
  • Gericht specialiseren in hoogtechnologische zorg