Menselijke zorg met gemotiveerde mensen

In de zorgsector komt zorg – warme, menselijke zorg – niet altijd op de 1ste plaats. We hebben almaar meer te kampen met personeelstekort, wachtlijsten, te veel (tijd)registraties en een drang naar efficiëntie. Voor samenwerking, aandacht voor de mens achter de patiënt, preventie of om doelgericht te digitaliseren, blijft weinig tijd over. En daar lijdt de patiënt onder.

Menselijke zorg

Tijd maken voor zorg

Meer dan vroeger moeten we inzetten op menselijke zorg. Die zorg staat dicht bij de patiënt, vertrekt vanuit zijn noden en heeft oog voor de hele mens, niet louter het medische genezingsproces.

Hoe zorgen we daarvoor?

/1 Investeer in meer zorgpersoneel

  • Maak tijd voor de mens: een babbel, een knuffel, een traan
  • Neem extra personeel aan in de thuiszorg en de residentiële zorg
  • Stem de financiering beter af op chronische zorg en samenwerking

/2 Organiseer warme zorg in nauwe samenwerkingsverbanden

  • Zet in op de juiste zorgprofielen op de juiste plaats
  • Zet in op thuiszorg waar mogelijk en wenselijk
  • Zet in op digitalisering

/3 Behandel de patiënt als volwaardige partner

  • Maak van samen beslissen de norm
  • Maak de wetgeving levenseinde waterdicht
  • Bouw het gedeeld elektronisch patiëntendossier verder uit voor zowel zorgverlener als patiënt