Een onbezorgde oude dag

Terwijl de levensverwachting gestaag blijft klimmen – een Belgische vrouw wordt gemiddeld bijna 84 jaar oud – gaat de levenskwaliteit er op hoge leeftijd sterk op achteruit. Ook de betaalbaarheid van rusthuis- en doktersfacturen vormt een groeiende bedreiging.

Onbezorgde oude dag

Betaalbare ouderenzorg voor iedereen

Ook in de ouderenzorg, een bevoegdheid van de deelstaten, staat of valt alles met een voldoende en solidaire financiering. Ouderenzorg mag geen minimale zorg met kopzorgen zijn, maar moet warm en betaalbaar zijn, zowel thuis als residentieel.

Hoe zorgen we daarvoor?

/1 Garandeer voldoende inkomen

  • Verhoog het minimumpensioen tot 1500 euro
  • Voer een maximumfactuur in voor de Vlaamse Sociale Bescherming
  • Maak de premie voor de Vlaamse Sociale
  • Bescherming inkomensafhankelijk

/2 Creëer voldoende aanbod

  • Werk de onderfinanciering van de woonzorgcentra weg
  • Investeer in thuiszorg
  • Creëer een gediversifieerd aanbod, inclusief kortverblijf en dagverzorging

/3 Garandeer een transparante en betaalbare bewonersfactuur

  • Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen
  • Stel dagprijsmarges in op basis van objectieve criteria
  • Bescherm bewoners tegen prijsverhogingen