Onze sociale zekerheid mág geld kosten

Het geld waarmee we onze gezondheidszorg financieren komt voor 70 % uit sociale bijdragen op arbeid. Die financiering wordt echter ondermijnd door de ‘tax shift’ en de voorwaardelijke evenwichtsdotatie van de uittredende regering. Er wordt met andere woorden bespaard op onze gezondheid.

Onze sociale zekerheid mag geld kosten

Solidaire financiering

Onze sociale zekerheid kost handenvol geld. Dat is het helemaal waard. Nog nooit leefden we zo lang en zo gezond. Je bent beschermd bij ziekte of ongeval. En de ziekteverzekering, die is er voor ons allemaal.

Jammer genoeg ligt de welvaartsstaat onder vuur. Breken we de sociale zekerheid af? Of versterken we haar?

Ons ziekenfonds kiest voor dat laatste. Zo zien wij dat:

/1 Een euro is een euro

  • Spreek vermogens aan om iedereen een goede zorg te garanderen
  • Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen
  • Zorg voor voldoende inkomsten voor de sociale zekerheid en ondergraaf ze niet door tax shifts met ongedekte facturen

/2 Maak hospitalisatieverzekeringen overbodig

  • Integreer hospitalisatieverzekeringen in de verplichte ziekteverzekering
  • In de verplichte verzekering gaat 96 euro op 100 euro naar zorg, terwijl dat in de private sector maar 71 euro is
  • Creëer zo 215,7 miljoen euro aan efficiëntiewinsten

/3 Investeer in de verplichte ziekteverzekering

  • Zorg dat de groeinorm de behoeften dekt én innovatie toelaat
  • Sluit niemand uit op basis van leeftijd, geslacht, ziekte …
  • Investeer eenmalig 1 miljard euro voor onvervulde noden