Onze visie

Al zijn onze verschillen nog zo groot, we willen allemaal gezond en gelukkig zijn. Ongeacht hoeveel geld er op je bankrekening staat, of je nu een blanke man of een zwarte vrouw bent, of je voltijds werkt of niet. Iedereen heeft recht op een goede gezondheid en een hoge levenskwaliteit.

Helaas deelt niet iedereen in de welvaart die we samen produceren. Niet iedereen heeft werk of goed werk. Niet iedereen krijgt de kans om zijn talenten te benutten. Niet iedereen krijgt de aandacht, het respect of de zorg waar hij recht op heeft.

In onze rijke samenleving is nog te veel ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Veel mensen hebben de indruk dat ze er alleen voor staan. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.

De Socialistische Mutualiteiten hebben een duidelijke ambitie: iedereen telt mee, altijd. Daarvoor moeten we onze sociale bescherming en ziekteverzekering stevig en solidair uitbouwen. Daarvoor moeten we interdisciplinaire zorg inrichten die dicht bij de patiënt staat. Zorg die de patiënt behandelt als een mens en naar hem luistert, en die niet enkel mikt op medische resultaten, maar vooral op gezonde en gelukkige mensen.

Op 26 mei gaan we met z’n allen naar de stembus. Help jij om onze ambitie waar te maken? Want voor de sociale zekerheid is hard gevochten, niet eens zo lang geleden. Nu is het aan ons allemaal om het recht op een gezond leven voor iedereen te verdedigen. Alleen zo zorgen we ervoor dat iedereen in onze samenleving meetelt.

Ontdek hieronder onze voorschriften voor een warme en solidaire samenleving.

Onze sociale zekerheid mag geld kosten

Onze sociale zekerheid mág geld kosten

Onze sociale zekerheid kost handenvol geld. Dat is het helemaal waard. Nog nooit leefden we zo lang en zo gezond. Je bent beschermd bij ziekte of ongeval. En de ziekteverzekering, die is er voor ons allemaal.

Lees meer ...
Kwalitatief en doelmatig

Kwalitatieve en doelmatige zorg

Overconsumptie in de zorg bestrijd je niet met besparingen en rantsoeneringen. Wél met structurele maatregelen die de doelmatigheid vergroten.

Lees meer ...
Werken in goede gezondheid

Werken in goede gezondheid

Wie ziek wordt en niet meer kan werken krijgt dankzij de ziekteverzekering toch een inkomen. Maar daar houdt onze sociale zekerheid niet op. We kunnen en moeten ook voluit kiezen voor preventie, werkbaar werk, doeltreffende re-integratie en eerlijke pensioenen – en dat
voor iedereen.

Lees meer ...
Onbezorgde oude dag

Een onbezorgde oude dag

Ook in de ouderenzorg, een bevoegdheid van de deelstaten, staat of valt alles met een voldoende en solidaire financiering. Ouderenzorg mag geen minimale zorg met kopzorgen zijn, maar moet warm en betaalbaar zijn, zowel thuis als residentieel.

Lees meer ...
Menselijke zorg

Menselijke zorg met gemotiveerde mensen

Meer dan vroeger moeten we inzetten op menselijke zorg. Die zorg staat dicht bij de patiënt, vertrekt vanuit zijn noden en heeft oog voor de hele mens, niet louter het medische genezingsproces.

Lees meer ...
Betaalbare zorg

Betaalbare zorg

Patiënten hebben recht op een betaalbare factuur zonder willekeurige supplementen. En dat kan, als we voluit kiezen voor een solidaire financiering.

Lees meer ...
Ziek zijn mag niet arm maken

Ziek zijn mag niet arm maken

We mogen trots zijn op ons sociaal vangnet. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat niemand door de mazen van het net valt.

Lees meer ...