Werken in goede gezondheid

Terwijl het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering krijgt daalt, gaat het aantal langdurig zieken stelselmatig omhoog. Almaar meer mensen krijgen te maken met een burn-out. Dat kunnen we niet los zien van de hoge werkdruk en de langere loopbaanduur.

Werken in goede gezondheid

Werkbaar werk

Wie ziek wordt en niet meer kan werken krijgt dankzij de ziekteverzekering toch een inkomen. Maar daar houdt onze sociale zekerheid niet op. We kunnen en moeten ook voluit kiezen voor preventie, werkbaar werk, doeltreffende re-integratie en eerlijke pensioenen – en dat voor iedereen.

Onze aanbevelingen?

/1 Voer een evenwichtig re-integratiebeleid

  • Zet in op preventie en werkbaar werk
  • Focus op ‘back to health’, dan pas ‘back to work’
  • Benader re-integratie multidisciplinair

/2 Gun jonge ouders een betere werk-privébalans

  • Verleng het moederschapsverlof tot 20 weken zonder verlies in geval van ziekte
  • Verleng het geboorteverlof voor vaders en meemoeders tot 20 dagen

/3 Gun iedereen een minimumpensioen na 42 jaar werken

  • Verzeker iedereen een minimumpensioen van 1500 euro
  • Hou de loopbaanvoorwaarde om op pensioen te gaan op 42 jaar