Balans van de regering: ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Katrien (35 jaar)

bevalt van haar 2de dochtertje

Factuur van de regering?

  • Van 4,3 dagen in het ziekenhuis naar 3,7 dagen
  • Van 1441 euro ereloonsupplementen naar 1527 euro

Billijke erelonen zonder supplementen

Ziekenhuizen in het rood

Almaar meer ziekenhuizen gaan in het rood. In 2017 zat 40 % in slechte papieren. Broodnodige hervormingen – met veel tamtam aangekondigd – zijn in de koelkast beland. Wel is er 194 miljoen gesnoeid in de middelen van ziekenhuizen …

Besparingen treffen de patiënt 2 keer

Dat vertaalt zich onder andere in minder dienstverlening. Het aantal patiënten per verpleegkundige ligt in België hoger dan in de rest van de OESO.

Tegelijk gaan de ereloonsupplementen de hoogte in: ze stijgen 2,5 keer sneller dan de wettelijke terugbetalingen. De totaalkost ervan loopt op tot 563 miljoen euro, zowat een 5de van de wettelijke terugbetalingen.

Vooral het risico dat je in het ziekenhuis een torenhoge factuur krijgt voorgeschoteld, neemt toe. In 2017 kregen bijna 54 000 patiënten een factuur met meer dan 3000 euro ereloonsupplementen. Dat is maar liefst 25 % meer dan in 2014.

Ons antwoord?

De kwaliteit van de zorg mag niet afhangen van de portemonnee van de patiënt. Een grondige hervorming van de ziekenhuisfinanciering dringt zich op. Zorg voor voldoende financiering en billijke erelonen zodat ereloonsupplementen kunnen verdwijnen. Alleen zo houden we onze zorg betaalbaar voor iedereen

De hospitalisatieverzekeringen integreren in de ziekteverzekering – en dus solidariseren – kan hieraan bijdragen. Het blijft de meest rationele keuze om de gezondheidszorg maximaal te financieren via de wettelijke ziekteverzekering en niet via private verzekeringen die aan risicoselectie doen.

Net zo belangrijk is investeren in extra handen aan elk ziekenhuisbed.