Da’s niet oké?!

Results

Het rusthuis niet kunnen betalen met je pensioentje, een klapperend kunstgebit omdat een tandimplantaat niet wordt terugbetaald, geen tijd meer voor een babbeltje met de verpleegster in het ziekenhuis … Da’s niet oké.

Voor ons telt iedereen mee, altijd. Laten we daarom werk maken van een solidaire ziekteverzekering voor iedereen.

Wil jij ook dat de regeringen werk maken van betaalbare gezondheidszorg voor iedereen? Kom op zondag 12 mei naar de Right(s) Now!-mars. We komen allemaal samen op straat om onze oproep kracht bij te zetten.

Ik kom af op 12 mei

Het rusthuis niet kunnen betalen met je pensioentje, een klapperend kunstgebit omdat een tandimplantaat niet wordt terugbetaald, geen tijd meer voor een babbeltje met de verpleegster in het ziekenhuis … Da’s niet oké.

Voor ons telt iedereen mee, altijd. Laten we daarom werk maken van een solidaire ziekteverzekering voor iedereen.

Wil jij ook dat de regeringen werk maken van betaalbare gezondheidszorg voor iedereen? Kom op zondag 12 mei naar de Right(s) Now!-mars. We komen allemaal samen op straat om onze oproep kracht bij te zetten.

Ik kom af op 12 mei

#1. Vind jij het oké dat je extra verzekeringen moet afsluiten voor een ziekenhuisopname of tandproblemen?

Ons standpunt? Als we voldoende investeren in de ziekteverzekering, maken we dure hospitalisatieverzekeringen overbodig.

Volgende

#2. Vind jij het oké dat je maanden moet wachten als je psychologische hulp nodig hebt?

Met een gebroken arm word je gelukkig meteen geholpen. Maar wie mentale problemen heeft, krijgt te maken met wachtlijsten, een versnipperd en beperkt aanbod en hoge facturen. Mentaal welzijn moeten evenveel aandacht krijgen.

Volgende

#3. Vind jij het oké dat je 1.800 euro extra moet betalen voor een eenpersoonskamer in het ziekenhuis?

Ons voorstel: laten we supplementen overbodig maken. Dan is een tarief gewoon een tarief. Transparant én eerlijk.

Volgende

#4. Vind jij het oké dat sommige specialisten kunnen vragen hoeveel ze willen, omdat ze zich niet aan de wettelijke prijsafspraken houden?

Er moeten voldoende specialisten zijn in ieders buurt die de tarieven wél respecteren.

Volgende

#5. Vind jij het oké dat je soms 1.800 euro uit eigen zak moet betalen voor één nieuwe tand?

Soms lijkt het wel alsof je beter wacht tot je tanden zó slecht zijn dat je beter een vals gebit neemt, dat veel minder goed is maar wel betaalbaar. Dat kan toch de bedoeling niet zijn?! Het zou veel beter zijn als alle noodzakelijke tandzorgen gewon werden terugbetaald door de ziekteverzekering.

Volgende

#6. Vind jij het oké dat ouderen met een klein pensioen een rusthuisfactuur van 1.665 euro per maand krijgen?

Of je nu thuis woont of in een rusthuis, alle zorg moet gedekt worden door de sociale bescherming.

Volgende

#7. Vind jij het oké dat verpleegkundigen geen tijd meer krijgen voor een korte babbel?

Jammer genoeg gaat het er vandaag zo aan toe. Nochtans kan een eenvoudig gesprek écht deugd doen als je ziek bent. Daarom pleiten we voor voldoende tijd voor menselijke zorg. Er moeten meer verpleegkundigen komen en ze moeten genoeg tijd krijgen.

Volgende

#8. Vind jij het oké dat je dokter op z’n eentje beslissingen neemt over jouw gezondheid?

Samen beslissen moet de norm worden. Zorgverleners moeten de tijd nemen om goed te overleggen met hun patiënten.

Volgende

#9. Vind jij het oké dat nieuwe geneesmiddelen tot 500.000 euro kosten?

Wie kan die prijzen betalen? Wij pleiten voor een sociaal geneesmiddelenbeleid en een nieuw model voor de ontwikkeling en prijszetting van medicijnen.

Volgende

#10. Vind jij het oké dat je moet rondkomen met een ziekte-uitkering van 46 euro per dag?

Ons standpunt? Iedereen heeft recht op een menswaardig vervangingsinkomen waarmee je rondkomt. De minimumuitkeringen moeten op z’n minst boven de armoedegrens liggen.

Einde