“Niet aan ziekenhuizen om euthanasie te verbieden”

Dat sommige ziekenhuizen patiënten met een euthanasiewens verplichten tot een palliatief proces, is in strijd met de wet op de patiëntenrechten. De Socialistische Mutualiteiten reageren verbouwereerd. “Elke instelling moet de patiëntenrechten respecteren, ook de euthanasievraag.”​

Lees meer

Onze sociale zekerheid mág geld kosten

Onze sociale zekerheid mag geld kosten

Onze sociale zekerheid kost handenvol geld. Dat is het helemaal waard. Nog nooit leefden we zo lang en zo gezond. Je bent beschermd bij ziekte of ongeval. En de ziekteverzekering, die is er voor ons allemaal.

Lees meer

Werken in goede gezondheid

Werken in goede gezondheid

Wie ziek wordt en niet meer kan werken krijgt dankzij de ziekteverzekering toch een inkomen. Maar daar houdt onze sociale zekerheid niet op. We kunnen en moeten ook voluit kiezen voor preventie, werkbaar werk, doeltreffende re-integratie en eerlijke pensioenen – en dat
voor iedereen.

Lees meer

Een onbezorgde oude dag

Onbezorgde oude dag

Ook in de ouderenzorg, een bevoegdheid van de deelstaten, staat of valt alles met een voldoende en solidaire financiering. Ouderenzorg mag geen minimale zorg met kopzorgen zijn, maar moet warm en betaalbaar zijn, zowel thuis als residentieel.

Lees meer

Menselijke zorg met gemotiveerde mensen

Menselijke zorg

Meer dan vroeger moeten we inzetten op menselijke zorg. Die zorg staat dicht bij de patiënt, vertrekt vanuit zijn noden en heeft oog voor de hele mens, niet louter het medische genezingsproces.

Lees meer