Jaarverslag

Edito

Vooruitgang volgt geen rechte lijn of netjes afgebakend pad. Dag in dag uit zetten mensen en organisaties zich in om vooruitgang te realiseren. Stap bij stap. Soms worden ze teruggedrongen of moeten ze een bittere pil slikken voor er opnieuw vooruit kan worden gegaan.

Onze strijd voor betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg houdt dan ook niet op. We blijven werk maken van toegankelijkheid, tariefzekerheid, kwaliteit, participatie en zoveel meer. Dat is de ambitie waar we ons stevig in vastbijten.

Ons ziekenfonds heeft er met 2022 anders wel een héél positief jaar op zitten. We hebben een grote sprong vooruit gemaakt. Er wordt bij ons steeds meer samengewerkt over provincie- en taalgrenzen heen. De keuze om onder 1 naam verder te gaan – Solidaris – betekende een katalysator voor heel wat ingrijpende veranderingen. We begonnen aan de implementatie van een ambitieus beleidsplan. En er is een nieuwe kaap genomen met de harmonisatie van onze aanvullende voordelen.

Onze leden weten dan ook waarvoor ze bij Solidaris komen én blijven. Jaar na jaar groeien we. Al sinds 2016 kennen we een ononderbroken positief mutatiecijfer in onze ziekenfondsen Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Dat wil zeggen dat steeds meer Vlamingen de weg vinden naar Solidaris én bij ons blijven voor onze diensten en voordelen, onze toegankelijkheid en onze waarden. 2022 was op dit vlak ons beste jaar tot nog toe.

En zo vertegenwoordigen we almaar meer burgers en patiënten in onze gezondheidszorg. In 2022 kwamen er 0,65 % verzekerden bij in België, maar onze Vlaamse Solidaris-ziekenfondsen tekenden 1,67 % groei op. Het aantal titularissen steeg zelfs met 2,00 %. Dit is het resultaat van de jarenlange inzet van onze medewerkers in alle gelederen van onze organisatie.

Het moge duidelijk zijn: Solidaris is klaar om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken. Dankzij de dagelijkse inzet van al onze medewerkers komt onze ambitie van toegankelijke en betaalbare
zorg voor iedereen steeds dichterbij. Daar getuigen de projecten in dit jaarverslag, en zoveel andere grote en kleine acties, van. Bedankt iedereen!

Paul Callewaert
Algemeen secretaris Solidaris

Kerncijfers

Lees meer ...

Studie: levert robotchirurgie bij prostaatverwijdering voldoende voordeel op?

Sinds 2016 is een tegemoetkoming vanuit de ziekteverzekering voor het gebruik van de robot voorzien. Toch valt de kost – zowel voor de ziekteverzekering als voor de patiënt – meestal een pak duurder uit.

Lees meer ...

Nieuw laagste remgeldplafond in maximumfactuur

Solidaris heeft ervoor geijverd en het is er ook gekomen: een extra remgeldplafond in de maximumfactuur.

Lees meer ...

Traject doelgerichte zorg bij DMW

Doelgerichte zorg is een methodiek om zorgdoelen opnieuw beter af te stemmen met levensdoelen: wat is er écht van belang voor deze persoon?

Lees meer ...

Coponcho: regel je zorg online

De digitalisering in onze samenleving gaat aan rotvaart. De digitale geletterdheid hinkt echter achterop. Met deze realiteit in ons achterhoofd begon Coponcho…

Lees meer ...

Fietsleaseplan voor medewerkers

Het fietsleaseproject werd begin 2022 opgestart als een gezamenlijke inspanning van de verschillende werkgevers binnen Solidaris. Het doel was om met fietsleaseplan medewerkers aan te moedigen om vaker de fiets te gebruiken voor het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.

Lees meer ...

Zorgen dat niemand naast recht op verhoogde tegemoetkoming grijpt

Solidaris heeft een stevige reputatie in de strijd tegen de ‘non-take-up’ van de verhoogde tegemoetkoming. Deze strijd kreeg een nieuwe impuls met de energiecrisis.

Lees meer ...

Aanvullende voordelen harmoniseren

Solidaris heeft als doel om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Om dit te realiseren was er nood aan een uniforme dienstverlening en uniform voordelen- en dienstenpakket.

Lees meer ...

Organigram

Lees meer ...

Financiële cijfers

Lees meer ...

Pooling van diensten subrogatie

Bij subrogatie betaalt het ziekenfonds de kosten van de verzekerde in afwachting van een schadevergoeding. In elk van de 4 Nederlandstalige ziekenfondsen waren diensten Subrogatie actief en die werden in 2022 samengevoegd.

Lees meer ...

Elektronisch getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Dankzij dit project moet er minder manueel gecodeerd worden, hebben adviserend-artsen meer tijd voor manueel te onderzoeken getuigschriften, gebeuren er bij de behandelend artsen minder manuele fouten, en lopen onze leden minder risico op een laattijdige aangifte.

Lees meer ...

Krachten bundelen voor pensioendienstverlening

Elk Solidaris-ziekenfonds biedt een dienstverlening omtrent pensioenen aan. De toenemende complexiteit motiveerde ons om een nieuwe manier van organiseren te overwegen.

Lees meer ...

Nieuwsbrievenreeksen ‘lage rugpijn’ en ‘mentale fitheid’

Lage rugpijn is een onderwerp dat heel wat van onze leden een interessant en nuttig onderwerp vinden.
Daarom creëerden we een automatische nieuwsbrievenreeks rond lage rugpijn. Ook rond mentaal welzijn
hebben we een nieuwsbrievenreeks opgestart.

Lees meer ...

Betaalbare zorg: betaal niks te veel voor je medische zorg

Hoe kunnen onze leden minder betalen voor hun medische zorg? Via 6 tips kunnen ze besparen bij de dokter, apotheek, tandarts en in het ziekenhuis. Om die boodschap over te brengen, werd de sensibiliseringscampagne betaalbare zorg opgestart in mei 2022.

Lees meer ...

Bond Moyson, De Voorzorg en FSMB worden Solidaris

Met 1 gezamenlijke naam en 1 gezamenlijk logo zetten wij ons nu als 1 sterk merk op de kaart: Solidaris.

Lees meer ...

Swipecafés van S-Plus

Met de Swipecafés van S-Plus willen we hulp bieden aan digitaal kwetsbare senioren en zo de digitale kloof verkleinen. In kleine groep leren de deelnemers van elkaar. De sessies worden begeleid door een digivrijwilliger.

Lees meer ...