Jaarverslag

Edito

Wanneer ik dit schrijf, woedt er nog volop oorlog in Oekraïne. Wat bijna niemand mogelijk achtte, deed Rusland toch: een land op de meest brutale manier binnenvallen, een onvoorstelbaar spoor van vernietiging en destructie achterlatend, een tol van duizenden en duizenden slachtoffers … en dit allemaal op een anderhalf uur vliegen van Brussel.

Onze gedachten, steun en sympathie gaan dan ook in de 1ste plaats uit naar alle slachtoffers van het Poetin-regime, ook die wonend en levend in Rusland zelf. Dat de vele Oekraïners die op de vlucht gingen voor het oorlogsgeweld ook toegang kregen tot onze ziekteverzekering, was een zeer tastbare en humanitaire beslissing.

Deze oorlog is bovendien niet alleen in kilometers minder ver van ons bed dan we zouden denken. De economische onzekerheid, de exploderende energieprijzen, de onzekerheid over onze energiebevoorrading nu en in de nabije toekomst, de stijgende tekorten in tal van overheidsbegrotingen … verrichten op sociaal vlak reeds heel wat schade. Passende en gerichte beschermingsmaatregelen inzake energie en koopkrachtbescherming zijn nu volop aan de orde!

Niets is voor altijd verworven. Dat wisten we al als het gaat over sociale zekerheid, onze ziekteverzekering en onze gezondheidszorg. Er waren opnieuw socialisten nodig in de regering om ervoor te zorgen dat de ziekteverzekering weer kon rekenen op voldoende middelen dankzij een groeinorm van 2,5 %. En dit geldt evenzeer voor de vrede en veiligheid in Europa. Alleen een sterk en solidair Europa biedt perspectief op een vrijwaring van onze democratie en welvaartstaat.

Die solidariteit, waar ons ziekenfonds altijd al voor heeft gestaan, ligt ook aan de basis van onze naamsverandering. In 2022 zetten we de grote stap en werden de Socialistische Mutualiteiten, Bond Moyson en De Voorzorg Solidaris. Een naamsverandering geschraagd door een onderbouwd beleidsplan voor een verdere optimalisering van dienstverlening en interne werking. In dit jaarverslag vindt u hiervan maar enkele van de vele projecten en realisaties. Ook via deze weg wil ik dan ook alle medewerkers – van hoog tot laag – oprecht bedanken voor de hierbij betoonde inzet en kennis.

Paul Callewaert
Algemeen secretaris Solidaris

Download het Jaarverslag 2021 (.pdf)

Nieuwe website maakt ambities waar

In september 2020 lanceerden we onze nieuwe website. Met een nieuw design, maar vooral ook een nieuwe aanpak: met de focus op…

Lees meer ...

Onze bijdrage aan de vaccinatiecampagne

Een belangrijk middel in de strijd tegen het coronavirus is vaccinatie. Ons ziekenfonds stelde zich in 2021 op als betrouwbare partner in…

Lees meer ...

Hartverwarmers bellen kwetsbare leden op

Eind 2020 namen medewerkers en vrijwilligers van ons ziekenfonds de hoorn op om kwetsbare leden op te bellen. Ze belden alleenstaande 75-plussers…

Lees meer ...

Financiële cijfers

Lees meer ...

Dienst Gezondheidsbevordering professionaliseert webinars

Omwille van de social distancing en het vermijden van grote groepen werd in 2020 gekozen voor webinars als veilig alternatief voor een…

Lees meer ...

Uitkeringsprocessen digitaliseren verder: inlichtingenblad

De afgelopen jaren is sterk ingezet op back-officeprocessen om het berekenen van ziekte-uitkeringen te automatiseren. We vervingen papieren documenten door digitale gegevensstromen…

Lees meer ...

Kerncijfers

Lees meer ...

Organigram

Lees meer ...

Rebelle en S-Plus werken aan gezondheidsgeletterdheid

Uit de grote gezondheidsenquête van 2018 bleek dat minstens 1 op de 3 Belgen het soms moeilijk heeft met het begrijpen van…

Lees meer ...

Ouderen doen hun zeg over toekomstig coronabeleid

Het coronavirus stelde de ouderenzorg op scherp in 2020. De uitbraak van het virus heeft in België een zware tol geëist inzake…

Lees meer ...

In e-Mut kunnen leden hun arbeidsongeschiktheid stap-voor-stap volgen

Om tegemoet te komen aan de veelvuldige vragen die leden stellen omtrent hun arbeidsongeschiktheid, is er een track-and-trace-module uitkeringen ontwikkeld in e-Mut….

Lees meer ...

Dossierbeheer B2B-pijlers Vlaamse sociale bescherming

Tot 2019 betaalde de zorgkas enkel zorgbudgetten uit, rechtstreeks aan de leden. Het dossierbeheer en uitbetaling hiervan gebeurt door de zorgkasantenne (regionale…

Lees meer ...