Jaarverslag

“Bij het schrijven van dit voorwoord, woedt de 2de coronagolf nog in volle hevigheid”, zo waren mijn 1ste woorden van vorig jaar. Ondertussen zijn we een klein jaar verder. En domineert de COVID-epidemie ons leven nog volop. Wie had dat gedacht? Hoewel de vaccins hoop en perspectief bieden, wordt stilaan duidelijk dat de weg naar het “nieuwe normaal” een lange etappe wordt. Dat voorzichtigheid geboden blijft. En dat ook wij als welvarende landen dringend inspanningen moeten doen om de armere landen massaal te ondersteunen bij het vaccineren van hun bevolking.

Over het belang van een robuuste gezondheidszorg en een sterke sociale zekerheid bestaat daarentegen geen enkele twijfel. Tot voor de coronacrisis was het bij vele liberale of conservatieve politici en experts nog bon ton om te besparen in de sociale zekerheid en gezondheidszorg. Deze pleidooien horen we (voorlopig?) niet meer. Als de coronacrisis misschien 1 pluspunt kent, dan is het wel dit: het besef van de ongelofelijke meerwaarde van een goede sociale bescherming.

Ook ons ziekenfonds heeft in 2020 zijn weerbaarheid meer dan bewezen. Ondanks de vele beperkingen slaagden we erin om onze dienstverlening naar en voor onze leden te garanderen. Samen met heel wat vrijwilligers uit ons personeel werden er duizenden kwetsbare leden opgebeld met de vraag “Hoe gaat het met je”. Een actie die bij onze leden op veel bijval kon rekenen. En in de ziekteverzekering is het sinds het begin van deze epidemie alle hens aan dek om ziekenhuizen en zorgverleners maximaal te ondersteunen met geld én innovatie, zoals teleconsultaties.

Zoals steeds worden de vele zichtbare maatregelen altijd gedragen door een sterke en meer anoniem opererende backoffice. Mijn oprechte dank en waardering gaat naar eenieder – ongeacht zijn of haar functie – die meehielp aan de versterking en innovatie van onze werking. In moeilijke tijden kent men zijn medewerkers, zou ik als variant van een gezegde willen concluderen. Een hele dikke merci.

Paul Callewaert
Algemeen secretaris Socialistische Mutualiteiten

Toekomstvisie staatshervorming

2020 was de start van een nieuwe federale regering met een bijhorend omvattend regeerakkoord tot 2024. In dit regeerakkoord is onder meer…

Lees meer ...

Statuut mantelzorg wordt ingevoerd

De door het ziekenfonds erkende mantelzorgers kunnen het federaal mantelzorgverlof aanvragen dat recht opent op een tegemoetkoming van de RVA. Ook de…

Lees meer ...

Coronastress-module #ikbenik

De coronacrisis heeft een grote impact op ons leven en is voor veel mensen een bron van stress en angst. Sinds april…

Lees meer ...

Digitalisering Bijzonder Solidariteitsfonds en Tandheelkundige Raad

Voor de uitwisseling met het RIZIV van dossiers Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) en Tandheelkundige Raad (TR) werden de papieren circuits vervangen door elektronische…

Lees meer ...

Nieuwe website

In 2020 lanceerden we de nieuwe website www.devoorzorg-bondmoyson.be voor onze ziekenfondsen De Voorzorg en Bond Moyson. De nieuwe website vormt het hart…

Lees meer ...

Digitalisering inschrijvingen medische huizen

Sinds 2020 worden alle inschrijvingen en uitschrijvingen in medische huizen (wijkgezondheidscentra) elektronisch beheerd. Het NIC nam hiertoe het initiatief. De implementatie verliep…

Lees meer ...

Proactieve belacties

In volle coronatijden wilden we onze leden proactief benaderen. De Diensten Maatschappelijk Werk en Front van het NVSM en de Vlaamse ziekenfondsen…

Lees meer ...

Onderzoek naar teleconsultaties tijdens corona

Door corona werden er snel teleconsultaties ingevoerd. Ons ziekenfonds nam deel aan een groot opgezette intermutualistische enquête rond de ervaringen en knelpunten…

Lees meer ...

Start project marketing automation

In overleg met onze ziekenfondsen hebben we in 2019 gekozen om op in te zetten op marketing automation als middel om onze…

Lees meer ...

Opstart Directie Ledenrelaties

De organisatie van de ledencontacten wordt al sinds jaar en dag door de ziekenfondsen zelf opgenomen. In 2020 werd beslist op het…

Lees meer ...

Digitalisering premieopvraging Vlaamse Sociale Bescherming

De Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten stuurde voor het eerst naar een afgelijnde doelgroep leden een digitale premieopvraging via e-mail en e-Mut….

Lees meer ...

E-attest wordt uitgerold voor alle tandartsen

De sector tandartsen kreeg eind 2019 toegang tot het e-attest. Het gebruik bleef echter beperkt, tot het in 2020 exponentieel werd uitgebreid….

Lees meer ...

Contact tracing

Het contactonderzoek is een essentieel onderdeel in de bestrijding van de COVID-pandemie. Bedoeling is om via telefoon en via huisbezoeken de contacten…

Lees meer ...

Onderzoek naar de beleving van NIPT

Via een vragenlijst, verzonden via email, werden vrouwen bevraagd naar hun ervaring met de NIPT (niet-invasieve prenatale test). We selecteerden leden die…

Lees meer ...

Opstart van en samenwerking met nieuwe zorgverlener i-mens

De nauwe samenwerking tussen de vzw’s Thuishulp, Solidariteit voor het Gezin en 4 vzw’s Thuisverpleging (Thuisverzorging in Solidariteit, De VoorZorg Antwerpen, Bond…

Lees meer ...

S-Plus Mantelzorg wordt Coponcho

Op 12 maart 2020 veranderde S-Plus Mantelzorg van naam en werd ze Coponcho. Mantelzorgers bereiken is een opgave. Veel mantelzorgers beseffen niet…

Lees meer ...

Preventiewebinars

In 2020 werden social distancing en grote groepen vermijden het nieuwe normaal. De ziekenfondsen moesten op zoek naar een alternatief voor hun…

Lees meer ...