Verbod supplementen zware medische beeldvorming

Sinds 4 december 2023 mogen ziekenhuizen tijdens de normale werkuren en in dringende situaties geen
ereloonsupplementen meer aanrekenen voor MRI- of CT-scans. Tenminste als de patiënt in kwestie niet in het ziekenhuis opgenomen is, de zogenaamde ambulante sector.

Meteen bij de aankondiging van die regel gaf Solidaris te kennen dat we er nauw op willen toezien dat ziekenhuizen de nieuwe wetgeving respecteren. We willen onze leden beschermen tegen hoge supplementen.

Het is niet altijd mogelijk om dit met de gegevens die de ziekenfondsen krijgen, op te sporen. Pas als leden ons vragen stellen over hun factuur, kunnen we een factuur betwisten.

Uit steekproeven blijkt dat er nog supplementen worden aangerekend wanneer dat niet mag. Ook naast de eresupplementen voor medische beeldvorming zien we onterecht aangerekende supplementen voorkomen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de materiaalsupplementen die bij een ziekenhuisverblijf worden aangerekend. Heb je vragen over je factuur? Ga ermee langs bij je ziekenfonds.

Sinds 1 september 2023 zijn huisartsen, specialisten en tandartsen als ze elektronisch factureren, bovendien verplicht om de supplementen die ze aanrekenen voor ambulante, vergoedbare medische verstrekkingen te melden aan de ziekenfondsen.