Onderzoek

Solidaris publiceert regelmatig studies over uiteenlopende gezondheidsthema’s. Hieronder vind je een selectie van de onderzoeken van onze studiedienst. Raadpleeg ook het onderzoek van het IMA.

Contacteer ons

📧 onderzoek&ontwikkeling@solidaris.be​

Is robotchirurgie voor radicale prostatectomie zijn kostprijs waard?

Robot-geassisteerde chirurgie voor prostaatverwijdering is al jaren ingeburgerd in ons land. Ondanks de pijlsnelle stijging van het gebruik ervan zijn de resultaten…

Lees meer ...

75-plussers nemen in laatste levensfase veel en vaak ongepaste geneesmiddelen

Aan het einde van ons leven nemen we veel medicatie, en soms medicatie die niet meer zinvol is. Dat blijkt uit onderzoek…

Lees meer ...

Minder chronische aandoeningen door corona (intermutualistisch)

Nadat COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) eind 2019 voor het eerst opduikt in China, verspreidt het virus zich in geen tijd naar andere…

Lees meer ...

Burn-out: profiel en zorgconsumptie

Binnen ons ziekenfonds zijn de adviserend artsen op 1 januari 2017 gestart met het coderen met de ICD-code voor burn-out. Nu we…

Lees meer ...

Ouderenzorg in tijden van corona

Hoe kijken thuiswonende ouderen naar de coronamaatregelen in de ouderenzorg? Welke afweging maken ze tussen vrijheid en gezondheid?

Lees meer ...

Tussen roze wolk en medische ratio: een enquête over de NIPT

In deze studie kan u het resultaat lezen van een enquête bij vrouwen die de NIPT lieten afnemen. We hopen een beeld te geven van de kennis over de NIPT en de beleving ervan.

Lees meer ...

Oversterfte door corona

In dit rapport wordt oversterfte door corona bijkomend onderzocht op basis van een aantal indicatoren waar er tot nu toe weinig over geweten is: proxy’s voor socio-economische status en morbiditeit, statuut chronische aandoening, nationaliteit en urbanisatiegraad.

Lees meer ...

Colonoscopie

Wat is het profiel van patiënten die een colonoscopie ondergaan? Zien we regionale verschillen of verschillen tussen ziekenhuizen in de frequentie van therapeutische colonoscopieën? Hoeveel kost zo’n ingreep, en hoe wordt die kostprijs bepaald?

Lees meer ...

Raadplegingen op afstand (intermutualistisch)

Onderzoeksrapport van de intermutualistische enquête naar de tevredenheid van patiënt over raadplegingen op afstand tijdens de coronacrisis.

Lees meer ...

Sociale ongelijkheden in gezondheid bij kinderen en jongeren

Deze studie bekijkt de sociale ongelijkheden op vlak van een aantal indicatoren van gezondheidsstatus en het gebruik van gezondheidszorg (bezoeken aan een…

Lees meer ...