Onderzoek

Solidaris publiceert regelmatig studies over uiteenlopende gezondheidsthema’s. Hieronder vind je een selectie van de onderzoeken van onze studiedienst. Raadpleeg ook het onderzoek van het IMA.

Contacteer ons

📧 onderzoek&ontwikkeling@solidaris.be

Profiel van leden met diabetes

Het aantal diabetespatiënten stijgt wereldwijd al jaren. Ook bij de leden van Solidaris: in 2014 werd 5,8% als diabetespatiënt geïdentificeerd. Mensen met…

Lees meer ...

Medicatiegebruik in woonzorgcentra in 2021: een longitudinale analyse

Een update van de studie uit 2013. Anders dan algemeen wordt aangenomen, zorgt een verhuis naar een woonzorgcentrum er juist voor dat…

Lees meer ...

De maximumfactuur bestaat 20 jaar

Bij de eeuwwisseling was het duidelijk dat een diepgaande hervorming nodig was. In 2002 zette minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, zich…

Lees meer ...

Wat zouden de gevolgen zijn van een rechtvaardige prijs voor geneesmiddelen in België?

Solidaris komt op donderdag 26 januari 2023 naar buiten met de studie ‘Een rechtvaardige prijs voor geneesmiddelen’. Hiermee toont het ziekenfonds aan…

Lees meer ...

Is robotchirurgie voor radicale prostatectomie zijn kostprijs waard?

Robot-geassisteerde chirurgie voor prostaatverwijdering is al jaren ingeburgerd in ons land. Ondanks de pijlsnelle stijging van het gebruik ervan zijn de resultaten…

Lees meer ...

75-plussers nemen in laatste levensfase veel en vaak ongepaste geneesmiddelen

Aan het einde van ons leven nemen we veel medicatie, en soms medicatie die niet meer zinvol is. Dat blijkt uit onderzoek…

Lees meer ...

Minder chronische aandoeningen door corona (intermutualistisch)

Nadat COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) eind 2019 voor het eerst opduikt in China, verspreidt het virus zich in geen tijd naar andere…

Lees meer ...

Burn-out: profiel en zorgconsumptie

Binnen ons ziekenfonds zijn de adviserend artsen op 1 januari 2017 gestart met het coderen met de ICD-code voor burn-out. Nu we…

Lees meer ...

Ouderenzorg in tijden van corona

Hoe kijken thuiswonende ouderen naar de coronamaatregelen in de ouderenzorg? Welke afweging maken ze tussen vrijheid en gezondheid?

Lees meer ...

Tussen roze wolk en medische ratio: een enquête over de NIPT

In deze studie kan u het resultaat lezen van een enquête bij vrouwen die de NIPT lieten afnemen. We hopen een beeld te geven van de kennis over de NIPT en de beleving ervan.

Lees meer ...