Profiel van leden met diabetes

Het aantal diabetespatiënten stijgt wereldwijd al jaren. Ook bij de leden van Solidaris: in 2014 werd 5,8% als diabetespatiënt geïdentificeerd. Mensen met diabetes nemen vaker antidepressiva. Dat bevestigt een data-analyse bij onze eigen leden. De bestaande terugbetalingsregeling psychologie en sportieve activiteiten kunnen helpen om de mentale gezondheid op peil te houden. Solidaris wil onderzoeken of een uitbreiding van het nieuwe zorgtraject diabetes met psychologische begeleiding wenselijk is.

Lees de volledige studie (.pdf)