Het gebruik van antidepressiva bij ouders na de geboorte van een kind

De periode na de geboorte van een kind is voor alle ouders een periode van grote veranderingen. Er
is verwondering en blijdschap over het begin van een nieuw leven. Tegelijk zijn er ook nieuwe zorgen en verantwoordelijkheden, een lichaam dat moet herstellen en slapeloze nachten. De meeste ouders vinden na een tijdje een nieuw evenwicht, maar soms gaat het minder goed. Met deze studie wil Solidaris specifiek in kaart brengen hoeveel nieuwe moeders en nieuwe vaders er antidepressiva gebruiken na de geboorte van een kind.

Lees de volledige studie (.pdf)