Minder chronische aandoeningen door corona (intermutualistisch)

Nadat COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) eind 2019 voor het eerst opduikt in China, verspreidt het virus zich in geen tijd naar andere delen van de wereld. In de hele wereld worden voorzorgen genomen om de verspreiding van het virus te beperken. Ook in België werden er vanaf 6 maart de eerste, beperkte maatregelen afgekondigd, die al snel onvoldoende bleken. Op 18 maart 2020 ging het land in lockdown.

Sommige coronamaatregelen hebben tot grote veranderingen in de gezondheidszorg geleid: niet-essentiële medische zorgen werden noodgedwongen uitgesteld, fysieke consultaties werden vervangen door teleconsultaties, patiënten vermeden contact met hun arts uit angst voor besmetting… Zonder twijfel hebben deze veranderingen een effect gehad op de gezondheid van de bevolking.

In deze studie kijken we specifiek naar de effecten die de coronacrisis heeft gehad op het gebruik van geneesmiddelen. We hebben ervoor gekozen om vier goed afgebakende geneesmiddelengroepen te onderzoeken: geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk, van diabetes, van luchtwegaandoeningen en van ADHD. Voor deze geneesmiddelengroepen zijn we nagegaan in hoeverre de coronacrisis er toe leidde dat patiënten stopten met hun medicatie, in welke mate er nieuwe patiënten startten, en of er een effect was op de therapietrouw.

Lees het volledige onderzoeksrapport

Ga naar het persbericht