Project Eros

Eros is een sensibiliserend en informerend project. We willen er personen met een handicap mee informeren over hun seksuele rechten en mogelijkheden.

We zijn begin 2023 gestart met een literatuurstudie en een bevraging van onze achterban. Bleek dat mensen met een handicap vaak botsen op vooroordelen. Bovendien was er ook weinig informatie te vinden over welke seksuele rechten je hebt of waar je terecht kan met je vragen over daten, relaties, grensoverschrijdend gedrag en seks.

Concrete acties:

 1. De tentoonstelling Liefdevolle lijven
  We willen hiermee de vooroordelen wegwerken en
  een positief verhaal brengen over seksualiteitsbeleving
  bij mensen met een handicap of ziekte. De tentoonstelling
  was voor het eerst te zien in september
  2023 en zal nog zeker tot eind 2025 rondreizen door
  Vlaanderen en Brussel.
 2. Informatieve webpagina
  In de zomer van 2023 hebben we een gloednieuwe
  informatieve webpagina gelanceerd waar personen
  met een handicap informatie kunnen vinden over
  hun seksuele rechten, relaties, maar ook over grensoverschrijdend
  gedrag en seksuele dienstverlening.

De toekomst

We merken dat professionals in het zorglandschap met veel vragen zitten over seksualiteit bij personen met een handicap. Daarom zullen we in 2024 een tool ontwikkelen om seksualiteit in voorzieningen voor personen met een handicap makkelijker bespreekbaar te maken. Dito wil professionals in 2025 ook samenbrengen op een studiedag over dit thema.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat personen met een handicap extra kwetsbaar zijn voor grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Daarom breiden we onze cursussen weerbaarheid in 2024 uit met nieuwe lesmomenten.