Rechtvaardige geneesmiddelenprijzen

De overwinsten van de farmasector aanpakken, levert in ons land 1 miljard extra op om te investeren in betere en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Die boodschap stuurden we in januari met een studie en een persbericht de wereld in.

Om rechtvaardige prijzen voor geneesmiddelen te bekomen, schuift Solidaris een nieuw prijsberekingsmodel naar voren. We ontwikkelden dat samen met de Association Internationale de la Mutualité (AIM). Die alternatieve prijsberekening is geen nattevingerwerk, maar houdt rekening met onderzoeks- en ontwikkelingskosten, een innovatiebonus en een normale winstmarge.

We koppelden aan de persactie meteen ook een petitie om de regering te vragen het wettelijk kader
aan te passen. Initieel was het doel om minstens 35 000 handtekeningen te verzamelen zodat ons wetsvoorstel op de parlementaire agenda zou komen.

In september haalden we die doelstelling al, maar onze petitie liep een jaar, zodat we uiteindelijk afsloten met 52 000 ondertekenaars die rechtvaardige geneesmiddelenprijzen vragen. Intussen mochten algemeen secretarissen Paul Callewaert en Jean-Pascal Labille ons voorstel al toelichten in de parlementaire commissie Gezondheid en Gelijke Kansen.