Solidaris in het nieuws

Met 44 beantwoorde persvragen en 37 persacties heeft Solidaris in 2023 geregeld de media gehaald. Dat gebeurde met interessante studies en door zich te mengen in het debat.

Op die manier speelt Solidaris volop zijn rol als belangenbehartiger. Met gerichte persacties ondersteunen we het imago van Solidaris als innovatief en solidair ziekenfonds. Journalisten konden bij ons terecht voor hun vragen. Waar mogelijk gaven we cijfers, toelichting en duiding. Of we hielpen mee aan diepgravende journalistiek zoals in het Knack-dossier over de ‘Gaten in de zorg’.

Al in januari gebruikten we de persmegafoon om onze eigen petitie voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen in de schijnwerpers te zetten (zie ook p. 23). In september konden we met een trots persbericht aankondigen dat we de minimale doelstelling van 30 000 handtekeningen hadden overtroffen.

We werkten ook samen met de collega’s van andere ziekenfondsen. Zo reageerden we intermutualistisch op de populistische framing dat mutualiteiten tot de grootste ontvangers van subsidies horen.

We klopten op tafel toen uit een KCE-studie bleek dat de kwaliteit borsktkankerzorg grondig verschilt naargelang het ziekenhuis. En we wezen naar aanleiding van 1 mei op de groeiende schaarste aan artsen. Wachtlijsten, de patiëntenstops en stijgende facturen zijn het gevolg. Daarom profileerde Solidaris zich als voorstander van het herzien van de numerus clausus.

We toonden in juni hoe de nieuwe derdebetalersregeling werkt en de digitalisering bevordert. Vlak voor
de zomervakantie keken we naar het geneesmiddelengebruik in woonzorgcentra. Dat bleek uit een studie
onze eigen studiedienst.

Ook in het najaar roerden we de trom. Zo steunde Solidaris het voorstel van minister Frank Vandenbroucke toen hij apothekers bij de griepvaccinatie wou betrekken. Tegelijk maakten geregeld een statement tegen al te ijverige besparingsdoelstellingen die begonnen op te duiken.

We lanceerden samen met samen met de Diabetes Liga en Johan Musseeuw onze eigen Beweegwijzer op de vrijdagse markt in Antwerpen. We namen stelling in over het supplementenverbod voor scans en MRI’s. Terwijl het jaareinde draaide om het afsluiten van de tarievenakkoorden.