Terug-naar-werktrajecten

We zetten het afgelopen jaar met onze multidisciplinaire teams van adviserende artsen, terug-
naar-werk-coördinatoren (TNWC) en de collega’s van de medische administratie fors in op de
terug-naar-werktrajecten voor onze arbeidsongeschikte leden. We helpen hen bij de re-integratie in het arbeidscircuit en naar duurzame werkhervatting.

Op die manier streven we naar een optimale dienstverlening in het kader van Terug-naar-werk. Dit verbetert de samenwerking met arbeidsartsen en VDAB. Het project is gestart in 2022 en loopt nog steeds. Deze dienstverlening geeft arbeidsongeschikte leden de mogelijkheid om zich met begeleiding op maat opnieuw en duurzaam socio-professioneel te re-integreren.

Uitdagingen & realisaties

De belangrijkste uitdagingen zijn: het werven van coördinatoren en het op punt zetten van efficiënte procedures voor samenwerking. De samenwerking verloopt zowel via interne als externe partners, zoals de VDAB en preventiediensten bij werkgevers.

Het aantal TNW-coördinatoren is in 2023 van 8 naar 16 gestegen. Er kwam bovendien een supervisor voor de terug-naar-werkcoördinatoren. Vragenlijsten voor re-integratie worden aangeboden
aan arbeidsongeschikte gerechtigden na 10 weken, en moeten binnen twee weken worden teruggestuurd.

De ratio van ontvangen vragenlijsten en acties voor het inschatten van restcapaciteiten moet op termijn 95 % bedragen. Dit zal worden gemonitord tussen februari en september 2024. Onze terug-naar-werkcoördinatoren houden 6 consultaties per week, wat overeenkomt met 24 consultaties
elke 4 weken. Ze streven ernaar om minstens 4 leden per consultatie te zien. Rekeninghoudend met een aanwezigheidspercentage van 70 %, komt dat neer op 17 leden per week en 68 leden per 4 weken.

Ook in 2024 blijven we maximaal inzetten op het starten van trajecten en op het doorverwijzen naar partners. De procesflow en het laten invullen van re-integratievragenlijsten tussen 10 en 16 weken arbeidsongeschiktheid zijn daarbij belangrijke elementen. Zo verzamelen we gegevens en bieden we onze leden info. Op die manier genereren we maximaal administratiekosten.