Project Functieclassificatie

Het project Functieclassificatie werd opgestart eind 2020. Een groot project, over de taalrol en alle ziekenfondsen heen. Een uitdagend project om in alle verscheidenheid en eigenheid van alle entiteiten de grootste, gemene deler te vinden en dezelfde taal te spreken. Een transparant project met veel inspraakmogelijkheden voor elke medewerker. Een professioneel project met deskundige ondersteuning van een externe partner, interne consultants en de begeleidingscommissie.

In het project organiseren we met generieke functiebeschrijvingen de bestaande functies in verschillende
functieklassen. Zo’n beschrijving bevat de taken en verantwoordelijkheden eigen aan de functie, niet aan
de persoon.

In 2023 waren er 151 functiebeschrijvingen goedgekeurd en gewogen, en werd een
8-klassen classificatie opgesteld.

Op 20 april 2023 sloten de afvaardiging van de werknemers en de werkgevers de collectieve arbeidsovereenkomst Functieclassificatie.

Functieclassificatie wordt ingebed in de reguliere werking van de HR-diensten. Jaarlijks zal er een onderhoud gebeuren waarbij nieuwe functiebeschrijvingen worden opgemaakt of functiebeschrijvingen worden geactualiseerd als de functie-inhoud sterk wijzigde. Steeds volgens de gehanteerde en transparante methodiek. Deze functies worden dan ook steeds gewogen en toegevoegd aan de 8 klassen die de basis vormen bij onderhandelingen over het nieuwe verloningsmodel.