Dossiers Medische Ongevallen

In 2023 zijn we gestart met het project Dienstverlening Medische Ongevallen. Dat kadert in ons Beleidsplan 2025.

We willen met dit project de werking van de diverse diensten, die de dossiers met medische fouten behandelen, op elkaar afstemmen.

In 2023 hebben we de overeenkomst herschreven die onze leden moeten ondertekenen bij de opstart van zo’n dossier Medische Ongevallen. Die overeenkomst legt onder andere uit wat ze van ons wel en niet kunnen verwachten, maar ook wat hun verplichtingen zijn.

Ook de verklaring voor de artsen is herschreven. Die verklaring zorgt ervoor dat onze artsen in overeenstemming met de privacywetgeving blijven als ze de medische gegevens van onze leden inkijken, behandelen en opvragen.

In onze nieuwe richtlijnen staat ook duidelijk omschreven wat er van de ziekenfondsen verwacht wordt als ze een dossier met een medische fout behandelen.

Dit project loopt verder. We zullen in 2024 een opleiding geven aan de verschillende collega’s van de ziekenfondsen die werken met leden die aangeven het slachtoffer te zijn van een medische fout of ongeval. We merken dat het proces van bijstandsverlening aan onze leden niet altijd even goed gekend is. Dit zal hun helpen om alles in het grotere geheel te plaatsen.

We werken voorts aan een brochure voor onze leden om onze dienstverlening bij medische fouten toe te lichten.