Uitbreiding van de vrijwilligerswerking

In 2021 waren we al gestart met het integreren van belvrijwilligers in de werking van onze ziekenfondsen in de verschillende provincies. In 2022 en 2023 hebben we dat uitgebreid.

We begonnen destijds met de inbedding van de belvrijwilligers ‘Hoe gaat het?’ in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen. Dat werd begin 2023 grondig uitgebreid met de belvrijwilligers voor ‘verhoogde tegemoetkomingen’ en voor ‘vakantieattesten’. En we begonnen ook in Limburg met belvrijwilligers. We moesten daarbij de diverse provinciale vrijwilligerswerkingen op elkaar afstemmen. Bovendien was het werven en motiveren van vrijwilligers een uitdaging.

We streven naar een uniforme vrijwilligerswerking met als doel een betere ondersteuning van onze leden.
De belvrijwilligers hebben namelijk impact. We tonen onze leden dat we een warm ziekenfonds zijn dat dicht bij zijn leden staat. Bovendien benaderen we met deze acties leden proactief over bepaalde rechten die ze mogelijk hebben. We zorgen ervoor dat ze die kunnen opnemen.

In 2024 zetten we dit initiatief verder. Daarnaast plannen we om de vrijwilligerswerking uit te breiden
met vrijwilligers die op huisbezoek gaan bij leden die arbeidsongeschikt zijn.