Verzekeringscomité RIZIV bereikt begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg

Intermutualistisch persbericht Brussel, 2 oktober 2023 – Het Verzekeringscomité van het Riziv, met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen, heeft vandaag positief beslist over het begrotingsvoorstel gezondheidszorg voor 2024. Meer dan ooit is de beslissing tot stand gekomen in gezamenlijk overleg met alle zorgverstrekkers, over de grenzen van de verschillende beroepsgroepen heen. “Die nieuwe dynamiek…

Lees meer

Solidaris vraagt versoepeling besparingsdoelstellingen

De ziekteverzekering moet het federale begrotingstekort in 2024 met 387 miljoen euro helpen verkleinen. Dat blijkt uit de cijfers die vrijdag 22 september aan het Beheerscomité voor de Sociale Zekerheid zijn gepresenteerd. In het rapport van het Monitoringcomité dat op donderdag werd gepubliceerd, staat dat de federale regering 813 miljoen euro moet besparen om in…

Lees meer

Solidaris steunt uitbreiding van de rol van apothekers en verpleegkundigen bij griepvaccinatie

Het Verzekeringscomité heeft zich vandaag positief uitgesproken over het wetsontwerp om financieel te regelen dat apothekers en verpleegkundigen griepvaccins kunnen zetten. Solidaris steunt de uitbreiding naar meer zorgverleners omdat zo overbelasting van de eerstelijnszorg vermeden kan worden. Terwijl vanaf het midden van september 2023 Vlaanderen met nieuwe vaccinaties tegen COVID-19 is gestart, heeft een meerderheid…

Lees meer

Solidaris vraagt debat over Europese geneesmiddelenprijzen

Al 35 000 Belgen steunen model voor rechtvaardige prijszetting Al 35 000 Belgen ondertekenden Solidaris’ petitie voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen. Handtekeningen lopen nog steeds binnen, maar nu al is duidelijk dat er een breed draagvlak is. Wij vragen aan onze politici om het debat over een instrument voor de objectieve prijszetting van geneesmiddelen op de Europese…

Lees meer

Solidaris vraagt eerlijke discussie over aanpak langdurig zieken

Solidaris staat open voor een eerlijke discussie over de aanpak van langdurig zieken. “Maar dan wel een waarbij de responsabilisering van alle actoren wordt nagestreefd”, reageert Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris op een uitspraak van VBO-topman in De Tijd. “Wat responsabilisering betreft moet Pieter Timmermans niet naar de ziekenfondsen kijken. Wij worden al geresponsabiliseerd. Blijkbaar…

Lees meer

Mutualiteiten dringen bij Vlaamse regering aan op indexering van zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Brussel, 6 juli 2023 – De Vlaamse mutualiteiten vragen de Vlaamse regering om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden dringend te indexeren. “Sinds 2009 is het bedrag quasi exact hetzelfde gebleven. Terwijl de levensduurte enorm is toegenomen,” klinkt het bij de mutualiteiten. “Deze maandelijkse premie maakt voor vele zorgbehoevende Vlamingen het inschakelen van (professionele) thuiszorg financieel…

Lees meer

Woonzorgcentra zorgen voor rationeler geneesmiddelengebruik

Anders dan algemeen wordt aangenomen, zorgt een verhuis naar een woonzorgcentrum er juist voor dat senioren minder geneesmiddelen slikken. Dat blijkt uit de update van onze studie uit 2013: de trend naar rationeler geneesmiddelengebruik is nog uitgesprokener dan 10 jaar geleden. Hoewel diverse studies het medicatiegebruik in woonzorgcentra onderzoeken, wordt daarin zelden nagegaan hoe het…

Lees meer

Reactie Solidaris op wetsvoorstel supplementen scans

Een gedeeltelijk verbod op het gebruik van ereloonsupplementen voor medische beeldvorming is goed nieuws. Iedereen krijgt zo de kans om in zijn eigen regio scans te laten doen zonder daarvoor extra te moeten betalen. Elk ziekenhuis moet binnenkort medische beeldvorming zoals CT-scans en MRI-scans tegen officiële tarieven aanbieden. Een voorstel van minister van Sociale Zaken…

Lees meer

Financiële drempel voor bezoek aan huisarts wordt lager

Betaalt u nog slechts enkele euro’s voor uw bezoek aan de huisarts? Dat is een gevolg van de uitbreiding1 van de zogenaamde derdebetalersregeling. Bij steeds meer huisartsen betaalt u nu enkel het remgeld. Tot vorig jaar was het gebruikelijk dat een patiënt zijn huisarts 27,5 euro betaalde om daarna 23,5 euro van het ziekenfonds terug…

Lees meer

Solidaris wil rouwverlof voor beide ouders  en vraagt een sterretjesweide in elke gemeente

Van de zwangerschappen die medisch werden vastgesteld eindigt ongeveer 13 % in een zwangerschapsverlies. Dat blijkt uit cijfers van ziekenfonds Solidaris. Een maatschappelijk debat en meer openheid over zwangerschapsverlies zijn noodzakelijk, vindt het ziekenfonds. Solidaris roept op om rouwverlof toe te kennen aan ouders die dit meemaken en vraagt dat elke gemeente een sterretjesweide aanlegt…

Lees meer