3,9 miljoen euro onterechte supplementen op intensieve zorgen

Op intensieve zorgen mogen geen kamer- of ereloonsupplementen worden aangerekend. Dat staat zo in de wet. Toch gebeurt het, zo blijkt uit onderzoek van de Socialistische Mutualiteiten. Gedurende een periode van 2 jaar rekenden ziekenhuizen onterecht 3,9 miljoen euro aan aan leden van het ziekenfonds. Het ziekenfonds zal contact opnemen met de betrokken ziekenhuizen en vragen het te veel gefactureerde bedrag terug te betalen aan de patiënten.

Geen supplementen toegestaan op intensieve zorgen

Wanneer je kiest voor een verblijf op een eenpersoonskamer in het ziekenhuis, kan het ziekenhuis je zowel kamer- als ereloonsupplementen aanrekenen. Deze supplementen drijven de patiëntenfactuur flink op, want de wettelijke ziekteverzekering betaalt ze niet terug. Kom je echter op intensieve zorgen terecht, dan mag het ziekenhuis geen supplementen aanrekenen, ook niet in een eenpersoonskamer. Op intensieve zorgen zijn kamer- en ereloonsupplementen bij wet verboden.

Wat blijkt? Patiënt krijgt toch onterechte supplementen voorgeschoteld

De Socialistische Mutualiteiten onderzochten de facturen van patiënten die op intensieve zorgen verbleven. Daaruit blijkt dat sommige ziekenhuizen toch kamer- en ereloonsupplementen op de patiëntenfactuur zetten voor een verblijf op intensieve zorgen.

Gedurende een periode van 2 jaar kwamen er 3746 opnames aan het licht met mogelijk onterecht aangerekende supplementen. In totaal gaat het om 3.860.414,75 euro, waarvan 3.622.081,53 euro ereloonsupplementen en 238.333,22 euro kamersupplementen.

1000 euro te veel per dossier

Wanneer er supplementen op de factuur staan, gaat het gemiddeld om 1030,54 euro supplementen per opname. In sommige gevallen gaat het om heel hoge bedragen. Het ziekenfonds stelt uitschieters vast tot 36.000 euro.

Socialistische Mutualiteiten komen op voor hun leden

Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten: “Als organisatie die patiëntenrechten verdedigt, houden wij de ziekenhuisfactuur van onze leden nauwgezet in het oog. Niemand hoort onterechte kosten te betalen. Onterechte supplementen brengen de betaalbaarheid, toegankelijkheid en tariefzekerheid van onze gezondheidszorg in het gedrang. Wanneer je op intensieve zorgen terechtkomt, ben je op je kwetsbaarst. Daar mag absoluut geen misbruik van worden gemaakt.”

Patiënten zijn zich doorgaans niet bewust van deze fout en betalen de supplementen op hun factuur zonder hun ziekenhuis of arts in vraag te stellen. Daarom willen de Socialistische Mutualiteiten patiënten sensibiliseren. Het ziekenfonds zal haar leden proactief contacteren na een verblijf op intensieve zorgen.

“Maar we moeten ook het gesprek aangaan met de ziekenhuizen”, zegt Paul Callewaert. “We delen onze onderzoeksresultaten met de ziekenhuizen en vragen ze om niet langer onterechte supplementen aan te rekenen op intensieve zorgen. Tenzij er een geldige, juridische onderbouwde reden is voor de aangerekende supplementen, vragen we een terugbetaling aan het lid.

“We stellen vast dat patiëntenrechten alsmaar vaker afgedwongen moeten worden. Daarom vragen we meer slagkracht voor de ziekenfondsen om op te treden tegenover overtreders”, aldus Paul Callewaert.

Wat kan de patiënt zelf doen?

Het ziekenfonds raadt patiënten aan om hun factuur kritisch te bekijken alvorens ze te betalen. “Verbleef je op intensieve zorgen? En zie je supplementen op je factuur staan of twijfel je over de juistheid? Wacht dan nog even met betalen en informeer bij je ziekenfonds”, adviseert Paul Callewaert. De juridische dienst van het ziekenfonds helpt leden met foute facturen en onterechte kosten.

18 april: Europese dag van de rechten van de patiënt

Op 18 april, de Europese dag van de rechten van de patiënt, willen de Socialistische Mutualiteiten hun leden sensibiliseren. Paul Callewaert: “Of het nu gaat over facturen van het ziekenhuis, de tandarts, het labo, de thuisverpleegkundige of de huisarts, kijk je factuur altijd goed na. En kom bij twijfel, vóór je betaalt, naar je ziekenfonds.”

Perscontact Katrien De Weirdt | Woordvoerster T 02 515 05 12

G 0470 27 58 79 | E katrien.deweirdt@socmut.be

Bijlage

Onderzoek

Op basis van facturen uit de boekhoudperiode van mei 2016 tot en met april 2018 van ziekenhuizen aan de Socialistische Mutualiteiten voor leden die verbleven op intensieve zorgen, waarbij ereloonsupplementen werden aangerekend bovenop prestaties van ziekenhuisartsen die gefactureerd werden met vermelding van dienstcode 49, en/of waarbij kamersupplementen werden aangerekend op dagen waarvoor een verpleegdag gefactureerd werd met vermelding van dienstcode 49. Dienstcode 49 dient volgens de facturatie-instructies van het RIZIV uitsluitend te worden vermeld als er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de functie intensieve verzorging.

Kerncijfers

  • Totaal gedetecteerde supplementen: € 3.860.414,75
    • Ereloonsupplementen: € 3.622.081,53
    • Kamersupplementen: € 238.333,22
  • Aantal unieke leden: 3545
  • Aantal opnames: 3746
  • Gemiddelde supplementen per opname: € 1030,54
  • Gemiddelde supplementen per lid: € 1088,97
  • Hoogste supplementen aangerekend aan een lid: € 36.703,18