Alternatief voor hoge geneesmiddelenprijzen

De prijzen van de innovatieve geneesmiddelen swingen de pan uit. Het verhaal van Pia duwde ons nog eens met de neus op de feiten. Maar wat kunnen we eraan doen? Het farmamodel grondig herzien. Ja. Maar ook op kortere termijn zijn stappen te zetten om te komen tot billijkere prijzen die correct de kosten weerspiegelen en rekening houden met de draagkracht van de Europese landen. De internationale organisatie van mutualiteiten (AIM) komt met een concreet voorstel. Het Socialistisch Ziekenfonds is lid van deze organisatie en hield mee de pen vast.

Bekijk hieronder het voorstel .