Zorgverleners en ziekenfondsen gaan samen voor budget met toekomst en visie

Zorgverleners, zorginstellingen en ziekenfondsen hebben op maandag 7 oktober ll. tijdens het Verzekeringscomité quasi-unaniem het budget voor gezondheidszorg in 2020 vastgelegd, met name voor 27,6 miljard euro. Het Verzekeringscomité pleit voor een andere aanpak die vertrekt vanuit een meerjarenvisie en een voldoende financiering.

Het Verzekeringscomité van het Riziv, met vertegenwoordigers van zorgverleners, zorginstellingen en ziekenfondsen, besloot unaniem, met weliswaar twee onthoudingen, over een begrotingsvoorstel 2020 voor de verplichte ziekteverzekering. Een makkelijke oefening was het ook deze keer niet. Met de wettelijke groeinorm, die beperkt is tot 1,5 procent, dreigde er opnieuw een tekort. Door een aantal uitzonderlijke uitgaven uit de begroting te houden en door een inspanning te vragen van de farmaceutische industrie, die haar budget de afgelopen jaren systematisch overschreed, kon het Verzekeringscomité bijkomende besparingen in de andere sectoren vermijden. Met dit begrotingsvoorstel is de begroting niet alleen in evenwicht, maar laat het ook 101 miljoen euro ruimte voor dringende, nieuwe initiatieven.

Ondanks dit positieve resultaat, beseffen de ziekenfondsen, de zorgverleners en de zorginstellingen dat dit bedrag onvoldoende is om alle noden in te vullen. Het Federaal Planbureau rekende eerder uit dat het budget gezondheidszorg jaarlijks met 2,5 procent moet stijgen om aan de gewijzigde behoeften te beantwoorden. Tegen 2024 zal de kloof tussen de groeinorm van 1,5% en de evolutie in de zorgnoden zelfs 2 miljard euro bedragen!

Dat laat zich steeds meer voelen. Patiënten betalen alsmaar vaker ereloonsupplementen, belangrijke medische zorg wordt niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald en de financiële situatie van de ziekenhuizen is slecht. De uitdagingen worden nochtans steeds groter en zetten ons gezondheidszorgsysteem onder druk: de vergrijzing van de bevolking, het stijgend aantal chronisch zieken, de hoge kostprijs van innovatieve geneesmiddelen, de geestelijke gezondheidszorg, de noodzakelijke investeringen in digitalisering, de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de zorgverleners…

De ziekenfondsen, de zorgverleners en de zorginstellingen wensen een nieuwe aanpak van de organisatie en de financiering van de gezondheidszorg. ‘We hebben nood aan een langetermijnvisie met duidelijke gezondheidsdoelstellingen. Dat moet het mogelijk maken om veel meer vanuit de behoeften van de burger en de patiënt te vertrekken. En we moeten een transversaal beleid ontwikkelen over de grenzen van de sectoren heen en met een meerjarenaanpak binnen een stabiel kader met voldoende middelen.’

De gezamenlijke vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers en de zorginstellingen & de gezamelijke vertegenwoordigers van de mutualiteiten