Patiënten betalen te vaak onterecht materiaalsupplementen

Heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen rekenen onterecht materiaalsupplementen aan. Daarmee schenden ze de patiëntenrechten. Dat blijkt uit een steekproef van Solidaris bij 15 Vlaamse ziekenhuizen. “Onze leden kunnen steeds hun factuur laten controleren, maar we roepen de Vlaamse ziekenhuizen op om te stoppen met deze praktijk”, zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris.

Fashionista of niet, voor een operatiekleedje rekent een welbepaald West-Vlaams ziekenhuis 18 euro extra aan op je ziekenhuisfactuur. Tenminste als je het kleedje wil meenemen naar huis. Zo’n stuk textiel met open achterkant is enkel bedoeld voor gebruik in het ziekenhuis.

Medische verbruiksgoederen, producten voor de zorgverlening, klein instrumentarium en verbandmiddelen zitten normaal in de reguliere financiering van ziekenhuizen. Ze mogen die daarom niet aan de patiënt aanrekenen. Ziekenhuizen die toch materiaalsupplementen doorrekenen aan de patiënt, krijgen twee keer betaald voor hetzelfde.

(On)terecht aangerekende materiaalsupplementen

Voor Solidaris is de bescherming van de patiënt een constant aandachtspunt. Uit een steekproef bij 15 Vlaamse ziekenhuizen blijkt dat ze geregeld onterecht materiaalsupplementen aanrekenen.

Voorbeelden zijn wondhechtingsmateriaal voor 21,90 euro, naalden voor 5,5 euro of een windel van 3,5 euro. Omdat het meestal om kleinere bedragen gaat, stellen patiënten zich weinig vragen. Voor ziekenhuizen geldt: vele kleine bedragen op de factuur maken samen een aanzienlijke som.

Voor producten die strikt genomen niet onder de zorgverlening vallen, zijn materiaalsupplementen wel toegelaten. Denk bijvoorbeeld aan shampoo, een tandenborstel, tandpasta, antislipkousen, pyjama… Het gaat om zaken die een patiënt gemakkelijk zelf voor een verblijf in het ziekenhuis kan meenemen. Die mogen aan de patiënt worden aangerekend. Onze steekproef leert, dat de aangerekende prijzen behoorlijk variëren.

Onduidelijke prijslijsten, grote prijsverschillen

Juist omdat er een grijze zone is, wordt het belangrijk dat een patiënt zich vooraf goed kan informeren. Daarom is elk ziekenhuis verplicht om een prijslijst te publiceren waarop de materiaalsupplementen die het ziekenhuis aanrekent, vermeld staan. De prijs die het ziekenhuis voor zulke zaken aanrekent, moet bovendien redelijk zijn.

Uit onze steekproef blijkt dat:

  1. De prijslijsten vaak onduidelijk, onvolledig of niet actueel zijn. Ook stellen we vast dat soms dingen worden aangerekend die niet in de prijslijst vermeld staan.
  2. We zien bovendien een opmerkelijke variatie in prijzen tussen ziekenhuizen. Zo varieert de prijs van een koortsthermometer van 3,48 euro tot 7 euro en die van een paar krukken van 10 tot 25 euro.

“Ziekenhuizen moeten stoppen met onterechte materiaalsupplementen aan te rekenen”, zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris. “We vragen bovendien dat ze dringend hun prijslijsten op punt stellen. Die moeten niet alleen volledig en actueel zijn, maar ook duidelijk voor de patiënt. We eisen voorts redelijke prijzen voor materialen die wel aan de patiënt mogen worden aangerekend. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ziekenhuizen winst maken op pyjama’s en tandenborstels? Patiënten moeten de keuze krijgen of ze dit wel via het ziekenhuis willen aankopen. Wie vragen heeft over zijn ziekenhuisfactuur, raden we aan om contact op te nemen met zijn Solidaris-kantoor.”

Download het volledige persbericht als PDF

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
Roeland Byl | Stafmedewerker Pers

T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be


Onterechte materiaalsupplementen vermijden. Wat kun je zelf doen?

  • Consulteer voor een geplande ziekenhuisopname, de prijslijst met materiaalsupplementen.
  • Neem hygiëneproducten zoals shampoo, een pyjama en een tandenborstel mee van thuis.
    Als het ziekenhuis materiaal meegeeft naar huis of klaarzet in het ziekenhuis, vraag naar de kostprijs. Je hebt het recht om materiaal te weigeren.
  • Bij twijfel laat je factuur nakijken bij het ziekenfonds.

Hoe gingen we tewerk?
De steekproef van Solidaris

We namen 15 ziekenhuizen in Vlaanderen onder de loep. In elke provincie een groot, een middelgroot en een klein ziekenhuis. We hebben de prijslijsten voor materiaalsupplementen op hun website aan een nauwgezette controle onderworpen. En we hebben de vermelde prijzen vergeleken. Bovendien vroegen we onze federaties naar hun praktijkervaringen met betwiste van materiaalsupplementen.

In onze steekproef had 1 ziekenhuis helemaal geen prijslijst online staan. In slechts 3 gevallen stonden er helemaal geen twijfelachtige materialen in de lijst. Bij de overige ziekenhuizen stonden er  duidelijk foutieve of twijfelachtige materialen op de lijst. In 2 ziekenhuizen telden we meer dan 30 materiaalsupplementen die daar niet op thuishoren. Bepaalde materialen waren duidelijk foutief, bij andere was er twijfel of dit eerder over comfort ging of thuisgebruik.