Test Aankoop en Socialistische Mutualiteiten willen verbod op labo-supplementen

Labomedewerkers die niet geconventioneerd zijn en dus supplementen mogen aanrekenen, doen gemiddeld 4 tot 5 keer meer analyses dan hun geconventioneerde collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek van Test Aankoop en de Socialistische Mutualiteiten bij 12 private laboratoria. Een vaststelling die doet vermoeden dat labo’s analyses laten uitvoeren door geconventioneerde medewerkers maar deze in naam van niet-geconventioneerde collega’s factureren met de bedoeling supplementen te kunnen aanrekenen. Een praktijk die de Belgische patiënt jaarlijks zo’n 8 miljoen euro kost. Test Aankoop en de Socialistische Mutualiteiten vragen dan ook aan de Minister van Volksgezondheid om supplementen op labo analyses te verbieden.

Supplementen nog steeds schering en inslag

Wanneer een (huis)arts een staal wil laten analyseren, heeft de patiënt geen keuze over het laboratorium, laat staan over de persoon die het zal analyseren. Daar komt hij meestal pas achter wanneer hij de factuur ontvangt. Niet iedereen mag immers zomaar supplementen aanrekenen. Dat recht is voorbehouden voor niet-geconventioneerde labomedewerkers, kortom zij die zich niet kunnen vinden in de tarieven overeengekomen met de ziekenfondsen en bijgevolg hun eigen tarieven bepalen. Het is dus mogelijk dat de ene patiënt voor dezelfde analyse een supplement betaalt en de andere niet, zelfs in hetzelfde labo.

In een Koninklijk Besluit dat in 2017 in voege ging om patiënten tegen misbruik te beschermen, staat echter duidelijk dat supplementen alleen mogen worden aangerekend als de patiënt daarvan vooraf op de hoogte is gebracht en ermee heeft ingestemd. Het zou dan ook logisch zijn geweest als die supplementen intussen volledig waren verdwenen. Niemand wil immers bewust meer betalen voor eenzelfde analyse. Toch zijn deze supplementen nog steeds gemeengoed: voor het prestatiejaar 2019 liepen alleen al bij de Socialistische Mutualiteiten de supplementen op tot niet minder dan 2,5 miljoen. Volgens een ruwe schatting komt dit neer op een bedrag tussen 7,9 en 8,6 miljoen euro voor de hele bevolking.

Kleine bedragen

Hoe kan dit probleem “onder de radar” blijven? Een mogelijke verklaring ligt in het feit dat het om relatief kleine bedragen gaat die bij de patiënt geen argwaan wekken: meestal tussen 1 en 6 euro bovenop het remgeld, volgens de analyse van de Socialistische Mutualiteiten. Maar zelfs dergelijke bescheiden bedragen zijn uiteraard een bron van aanzienlijke winst voor de laboratoria, gezien het grote aantal analyses die worden uitgevoerd. “Als een patiënt op zijn rekening supplementen ziet staan waarvan hij niet op de hoogte was, raden wij hem aan zeker contact op te nemen met het laboratorium dat de analyse in kwestie heeft uitgevoerd. Hierbij moet hij aangeven dat hij niet had ingestemd met deze supplementen, en ze dus bijgevolg onwettelijk zijn”, adviseert Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

12 laboratoria onderzocht

Het gros van de supplementen werd bij de leden van de Socialistische Mutualiteiten gefactureerd door 12 private laboratoria, zo blijkt uit hun analyse die ze uitvoerden op vraag van Test-Aankoop. “Het is opvallend dat in prestatiejaar 2019 de niet-geconventioneerde medewerkers in deze laboratoria 4 tot 5 keer meer prestaties leverden dan hun geconventioneerde collega’s. Er kunnen verschillen bestaan, maar deze wanverhouding roept toch wel heel wat vragen op,” aldus Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteiten. Op COVID-analyses mogen geen supplementen worden aangerekend en voor deze prestaties stellen de Socialistische Mutualiteiten net het omgekeerde vast. Voor dit soort analyses leverden de geconventioneerde medewerkers in 2020 ongeveer dubbel zoveel prestaties dan hun niet geconventioneerde collega’s. Dat gegeven lijkt opnieuw het vermoeden te bevestigen dat niet-geconventioneerde medewerkers analyses factureren van hun geconventioneerde collega’s wanneer supplementen aangerekend mogen worden.

Laten we de supplementen afschaffen!

Test Aankoop en de Socialistische Mutualiteiten roepen de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, op om deze ongerechtvaardigde supplementen gewoon af te schaffen. Het gaat immers om zorgverleners die de patiënt niet zelf kiest en met wie hij geen contact heeft. Bovendien zijn deze laboratoria verre van ondergefinancierd. Ze krijgen al mooie vergoedingen betaald door de ziekteverzekering en vormen een winstgevende business met winstmarges van 20% tot 30%. Hoewel supplementen verboden zijn voor COVID-analyses, heeft de pandemie toch tot een mooie stijging van de omzet van de laboratoria geleid: ongeveer +20% tussen 2019 en 2020.

Download het persbericht (.pdf)

Perscontacten

Simon November | Woordvoerder Test Aankoop
0499 51 21 40

Katrien De Weirdt | Woordvoerder Socialistische Mutualiteiten
0470 27 58 79