Symposium ‘Maakbare Schoonheid’

Met een symposium over maakbare schoonheid op 9 februari 2023 onderzocht Solidaris het grensgebied van schoonheid en medische noden. De aanleiding was een persartikel over esthetische ingrepen. Dat schilderde een toekomst waarin we allemaal vanaf ons dertigste aan de botox moeten.

Voor Solidaris was dat een goede reden om een reeks fundamentele vragen over esthetische ingrepen voor te leggen aan een aantal deskundigen. Dat gebeurde tijdens twee panelgesprekken. In het eerste panelgesprek kwamen de ethische en maatschappelijke dimensies aan bod. In het tweede ging het over de impact op de ziekteverzekering. Ook de sociale dimensie was daarbij een belangrijke invalshoek: wie
het geld niet heeft om aan zijn uiterlijk te sleutelen, komt op achterstand te staan. Een ontwikkeling die we als Solidaris onmogelijk kunnen aanvaarden en minstens willen problematiseren.

Het symposium vond plaats op 9 februari 2023, maar de organisatie werd al in het najaar van 2022 opgestart. We konden voor dit symposium rekenen op de medewerking van gereputeerde deskundigen en academici, maar ook beleidsmakers waren aanwezig.

We mochten 130 deelnemers ontvangen, waaronder experts en beleidsmakers. Het project heeft Solidaris
gepositioneerd als een ziekenfonds met aandacht voor ethische thema’s en heeft de discussie over de
terugbetaling van esthetische ingrepen aangescherpt.