Aanvullende voordelen harmoniseren

Solidaris heeft als doel om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Om dit te realiseren was er nood aan een uniforme dienstverlening en uniform voordelen- en dienstenpakket. Hierdoor ontstond het project ‘harmonisatie van de aanvullende voordelen’. Dit in samenwerking met de 4 Vlaamse ziekenfondsen, namelijk Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Het project werd in 2019 opgestart en bestaat uit 3 fasen:

  • Fase 1 (afgerond in 2021): voordelen tandzorg, geestelijke gezondheid, oogzorg (deel 1), hoorapparaten en zorgbundel worden geharmoniseerd
  • Fase 2 (afgerond in 2023): voordelen vrije tijd, logopedie, oogzorg (deel 2), ziekenvervoer (deel 1) en
    geboortevoordelen worden geharmoniseerd
  • Fase 3 (2025): alle resterende voordelen worden geharmoniseerd.

Het harmoniseren van de aanvullende voordelen heeft zowel op onze organisatie als op onze leden een grote impact. Hierdoor kunnen middelen veel efficiënter ingezet worden en komen we als organisatie krachtiger naar buiten. Voor de leden vallen de regionale verschillen weg. Zij kunnen, onafhankelijk van welk ziekenfonds ze lid zijn, genieten van een sterk pakket aan aanvullende voordelen en diensten.